دانلود مقالات
مقاله Synthesis and Characterization of Conducting polymer/Carbon Nanotubes Composites based on polythiophene derivatives

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله Synthesis and Characterization of Conducting polymer/Carbon Nanotubes Composites based on polythiophene derivatives دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Synthesis and Characterization of Conducting polymer/Carbon Nanotubes Composites based on polythiophene derivatives کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله Synthesis and Characterization of Conducting polymer/Carbon Nanotubes Composites based on polythiophene derivatives،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Synthesis and Characterization of Conducting polymer/Carbon Nanotubes Composites based on polythiophene derivatives :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: 5

چکیده:

Conducting polymer/single-wall carbon nanotubes (SWNTs) composites were synthesized by the in situ chemical oxidative polymerization method. Thiophene (Th) and 2-(2-Thienyl) Pyrrole (TP) is selected as the interfacial modifier for SWNT–Poly(Th-TP) nanocomposite. The resulting cablelike morphology of the composite SWNT–Poly(Th-TP) structures was characterized with Fourier transform infrared, ultraviolet–visible spectroscopy, field emission scanning electron microscopy, thermogravimetric analysis, X-ray diffraction, and transmission electron microscopy. The standard four-point-probe method was used to measure the conductivity of the samples. Field emission scanning electron microscopy and transmission electron microscopy analysis revealed that the SWNT–Poly(Th-TP) composites were core (SWNTs) and shell Poly(Th-TP) hybrid structures. Spectroscopic analysis data for the composites were almost identical to those for Poly(Th-TP), supporting the idea that SWNTsserved as templates in the formation of a coaxial nanostructure for the composites. The physical properties of the composites were measured and also showed that the SWNTs were modified by conducting Poly(Th-TP) with an enhancement of various properties.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
يکشنبه سیزدهم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله تولید نانوذرات خالص تیتانیوم به روش ذوب و تعلیق الکترومغناطیس و چگالش از فاز گاز

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تولید نانوذرات خالص تیتانیوم به روش ذوب و تعلیق الکترومغناطیس و چگالش از فاز گاز دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تولید نانوذرات خالص تیتانیوم به روش ذوب و تعلیق الکترومغناطیس و چگالش از فاز گاز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تولید نانوذرات خالص تیتانیوم به روش ذوب و تعلیق الکترومغناطیس و چگالش از فاز گاز،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تولید نانوذرات خالص تیتانیوم به روش ذوب و تعلیق الکترومغناطیس و چگالش از فاز گاز :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته
تعداد صفحات: 6
چکیده:
در پژوهش حاضر نانوذرات خالص تیتانیوم به کمک روش ذوب و تعلیق الکترومغناطیس و چگالش از فاز گازELM-GC) سنتز شدهاند. نمونههای بالک تیتانیومی با وزن تقریبی 1,20 گرم با استفاده از کویل القایی با هندسه مناسب در دمای1700 ± 20 °C در اتمسفر گاز خنثی به صورت پایدار ذوب و معلق شدند. گازهای آرگون و هلیم به عنوان گاز حامل و عامل سرد کننده مورد استفاده قرار گرفتند. برای جلوگیری از اکسید شدن و آگلومره شدن نانوذرات سنتز شده در داخل هگزان جمعآوری شدند. آنالیزXRDبرای شناسایی نانوذرات تولیدی انجام شد. مورفولوژی و اندازه ذرات تولید شده نیز به کمک آنالیزهایDLS و FE-SEM مورد بررسی قرار گرفت و نتایج توزیع باریکی از اندازه ذرات کرهای شکل تیتانیوم با متوسط اندازه 50 و 35 نانومتر را به ترتیب دراتمسفر آرگون و هلیم مشخص کردند


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
يکشنبه سیزدهم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بررسی ویژگی های دیاژنتیکی در تکامل رخنمون های تراورتن معدن شورغستان (غرب اردستان ، شمال شرق اصفهان)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی ویژگی های دیاژنتیکی در تکامل رخنمون های تراورتن معدن شورغستان (غرب اردستان ، شمال شرق اصفهان) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی ویژگی های دیاژنتیکی در تکامل رخنمون های تراورتن معدن شورغستان (غرب اردستان ، شمال شرق اصفهان) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی ویژگی های دیاژنتیکی در تکامل رخنمون های تراورتن معدن شورغستان (غرب اردستان ، شمال شرق اصفهان)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی ویژگی های دیاژنتیکی در تکامل رخنمون های تراورتن معدن شورغستان (غرب اردستان ، شمال شرق اصفهان) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: 6

چکیده:

تراورتن های معدن شورغستان در غرب اردستان واقع شده است. این منطقه بخشی از زون ارومیه- دختر ( شمال غرب- جنوب شرق) می باشد. از نظر ریخت شناسی تراورتن های منطقه مورد مطالعه از نوع شکاف- پشته و مربوط به زمانکواترنر است. به کلیه ی تغییرات سنگ ها بعد از رسوب آن ها دیاژنز گفته می شو . د در تراورتن ها مهم ترین مورد دیاژنز، سیمانی شدن است و تغییرات کانی شناسی اهمیت کمتری دار . د زیرا کربنات اولیه در تراورتن به طور معمول کلسیت بامنیزیم پایین است. سنگ های مطالعه شده از لحاظ زمین شناسی جوان هستند. بنابراین مطالعه ی دیاژنز دفنی انجام نشده وبیشتر تحقیقات مربوط به دیاژنز متئوریک است که مراحل آن نه به شکل فشردگی یا دولومیتی شدن بلکه به صورت سیمانی شدن، اسپارمیکریتیزاسیون و رشد دو باره ( نئومرفیسم) ظاهر می شود. بر اساس مطالعات انجام شده در تراورتن هایمعدن شورغستان انواع سیمان های حاشیه ای، میکریتی، دروزی و بلوکی تشخیص داده شد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
يکشنبه سیزدهم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
Improvement of Isopropyl acetat production reaction using crosslink SPEK /PVAدرSilica membrane

برای دریافت اینجا کلیک کنید

Improvement of Isopropyl acetat production reaction using crosslink SPEK /PVAدرSilica membrane دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد Improvement of Isopropyl acetat production reaction using crosslink SPEK /PVAدرSilica membrane کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی Improvement of Isopropyl acetat production reaction using crosslink SPEK /PVAدرSilica membrane،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن Improvement of Isopropyl acetat production reaction using crosslink SPEK /PVAدرSilica membrane :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

Cross-linked sulfonated polyetherketone (SPEK) and poly(vinyl alcohol) (PVA) /silica nanocomposit blend membranes were prepared by solution casting method and used in pervaporation (PV) to improve Isopropyl acetat production. The membranes were characterized by scanning electron microscope (SEM).The SEM micrographs established the nano-scale distribution of silica nanoparticles in the polymer matrix. The optimum flux was found to be 6508.79 which was achieved with 5 wt.% silica in the hybrid membrane over a period of 300 min. Catalyst loading at a weight fraction of 15 wt.% relative to acetic acid, an initial alcohol/acid molar ratio of 4:1, and a temperature of 70 C.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
يکشنبه سیزدهم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بررسی نقش توزیع مکانی آلاینده ها براساس پراکندگی ایستگاه های سینوپتیک با استفاده از مدل CHEFFE و مجذور امگا 2(w) طی دو دهه اخیر مطالعه موردی: در پنج ایستگاه منتخب شهر تهران

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی نقش توزیع مکانی آلاینده ها براساس پراکندگی ایستگاه های سینوپتیک با استفاده از مدل CHEFFE و مجذور امگا 2(w) طی دو دهه اخیر مطالعه موردی: در پنج ایستگاه منتخب شهر تهران دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی نقش توزیع مکانی آلاینده ها براساس پراکندگی ایستگاه های سینوپتیک با استفاده از مدل CHEFFE و مجذور امگا 2(w) طی دو دهه اخیر مطالعه موردی: در پنج ایستگاه منتخب شهر تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی نقش توزیع مکانی آلاینده ها براساس پراکندگی ایستگاه های سینوپتیک با استفاده از مدل CHEFFE و مجذور امگا 2(w) طی دو دهه اخیر مطالعه موردی: در پنج ایستگاه منتخب شهر تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی نقش توزیع مکانی آلاینده ها براساس پراکندگی ایستگاه های سینوپتیک با استفاده از مدل CHEFFE و مجذور امگا 2(w) طی دو دهه اخیر مطالعه موردی: در پنج ایستگاه منتخب شهر تهران :

مقاله بررسی نقش توزیع مکانی آلاینده ها براساس پراکندگی ایستگاه های سینوپتیک با استفاده از مدل CHEFFE و مجذور امگا 2(w) طی دو دهه اخیر مطالعه موردی: در پنج ایستگاه منتخب شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1389 در جغرافیای طبیعی از صفحه 53 تا 65 منتشر شده است.
نام: بررسی نقش توزیع مکانی آلاینده ها براساس پراکندگی ایستگاه های سینوپتیک با استفاده از مدل CHEFFE و مجذور امگا 2(w) طی دو دهه اخیر مطالعه موردی: در پنج ایستگاه منتخب شهر تهران
این مقاله دارای 13 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی
مقاله آلاینده
مقاله سینوپتیک
مقاله CHEFFE
مقاله مجذور امگا
مقاله توزیع مکانی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آلودگی هوا یکی از مهمترین پارامترهای موثر در میکروکلیماهای شهری و از نشانه های رشد شهرنشینی است. افزایش جمعیت، استفاده بیش از حد از منابع سوخت های فسیلی، عدم به کارگیری فن آوری های سازگار با محیط زیست و از همه مهمتر عدم وجود مدیریت صحیح زیست محیطی است، باعث شده است که این آلودگی در کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته و به ویژه در کلان شهرها تاثیر بیشتری داشته و کشور ما ایران و شهرهای بزرگ آن از این جهت مشکلات عدیده ای دارند (رضایی، 1366). هدف از مطالعه آلودگی هوا جلوگیری از افزایش آلودگی و کم کردن آن است بر اساس آمار هر ساله افراد زیادی بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند. کشور ما ایران و شهرهای بزرگ آن از این جهت مشکلات عدیده ای دارند. علیرغم اقدامات جدی مسوولین شهر هنوز آثار مثبتی در روند کاهش آلودگی هوای شهر مشاهده نمی شود، در سال از هر سه روز یک روز توسط یک یا چند تا از آلاینده های اصلی هوا آلوده است که عوامل متعددی در آلودگی آن نقش دارند. در این تحقیق میزان غلظت آلاینده های هوای شهر تهران بر اساس مراجعه به سازمان حفاظت محیط زیست تهران از 7 ایستگاه سنجش آلودگی (ثابت) هوا تهیه شد سپس پنج ایستگاه منتخب سینوپتیک در شهر تهران انتخاب و ایستگاه های آلودگی سنجی بر اساس ایستگاه های سینوپتیک مکانیابی شد. در بررسی این تحقیق در سال های (1384-1364) در سه دوره آماری (7, 7, 6) ساله انجام شده است. همچنین با استفاده از شاخص توان یا نیرومندی ارتباط بین متغیرهای مورد مطالعه بررسی شده است. بر اساس مطالعات انجام گرفته میانگین متوسط آلاینده ها در پنج ایستگاه منتخب شهر تهران دارای تفاوت می باشد. برای آزمون معنی دار بودن تفاوت مشاهده شده از آزمون تحلیل یک طرفه استفاده شده است و با آزمون تعقیبی شفه که حساسیت این تفاوت را آشکار می-نماید نشان داده است، میزان آلاینده ها به ترتیب در ایستگاه شمال تهران، دوشان تپه و مهرآباد مشاهده شد که مقدار مجذور امگا 052 اندازه گیری شد که به آن معنی می باشد که 52 درصد از واریانس میانگین آلاینده-ها را براساس تغییرات موقعیت ایستگاه ها (موقعیت جغرافیایی) می توان تبیین کرد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
يکشنبه سیزدهم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه

برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان فرسودگی شغلی و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه بود جامعه اماری 230نفر و نمونه آماری این پژوهش 135 نفر ازکارکنان جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه بودند روش تحقیق به کاررفته دراین پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی می باشد ابزار اصلی گرداوری اطلاعات دراین پژوهش پرسشنامه است که دراین خصوص جهت سنجش متغیر فرسودگی شغلی ازپرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ و برای سنجش متغیر رفتارشهروندی سازمانی پرسشنامه پودساکف و همکاران 2008 مورداستفاده قرارگرفت که مجموعا دارای 32 سوال بوده و به وسیله مقیاس پنچ گزینه ای لیکرت اندازه گیری شده است به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ازازمون تحلیل رگرسیون به کمک نرم افزار spss22 استفاده شده است درنهایت نتایج حاصل نشان داد که کلیه فرضیات تحقیق تایید شده اند بنابراین فرسودگی شغلی بررفتارشهروندان سازمانی کارکنان سازمان هلال احمر استان کرمانشاه تاثیر منفی و معنی داری دارد و هرچه میزان فرسودگی شغلی کارکنان کمتر باشد رفتارشهروندی سازمانی افراد افزایش می یابد براساس یافته های به دست آمده ارتباطی میان متغیرها و ویژگیهای جمعیت شناختی وجود نداشت


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
يکشنبه سیزدهم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
ارائه یک مدل فضای حالت چند متغیره دینامیک برای سیستم های انتقال توان القایی دوجهت (IPT)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

ارائه یک مدل فضای حالت چند متغیره دینامیک برای سیستم های انتقال توان القایی دوجهت (IPT) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارائه یک مدل فضای حالت چند متغیره دینامیک برای سیستم های انتقال توان القایی دوجهت (IPT) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ارائه یک مدل فضای حالت چند متغیره دینامیک برای سیستم های انتقال توان القایی دوجهت (IPT)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن ارائه یک مدل فضای حالت چند متغیره دینامیک برای سیستم های انتقال توان القایی دوجهت (IPT) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

سیستم های انتقال توان القایی دو جهته (IPT) که توسط یک شکاف هوایی از هم جدا شده اند بدون تماس انتقال توان بین دو طرف را آسان می کنند، و این کار را از طریق اتصال مغناطیسی ضعیف شده انجام میدهند. سیستم های IPT دو طرفه معمولی، اساسا مدارهای رزونانس مرتبه بالایی هستند. بنابراین، برای طراحی و کنترل آنها به یک مدل ریاضی دقیق مشکل نیازمند هستیم. در این جا یک مدل دینامیک که ناشی از یک بینش دقیق نسبت به رفتار سیستم های IPT دو طرفه است ارائه شده است. پس از آن فضای حالت آن را که مبتنی بر چارچوب سیستمهای چند متغیره است به دست آورده شده است. مدل پیشنهادی با دقت رفتار سیستم های IPT دو طرفه را نشان میدهد و میتوان به عنوان یک ابزار ارزشمند برای تجزیه و تحلیل گذرا و طراحی کنترلکننده بهینه مورد استفاده قرار گیرد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
يکشنبه سیزدهم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله تعیین درجه آزادی کانیهای اکسیده روی در معدن روی و آهن گوشفیل ایران

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تعیین درجه آزادی کانیهای اکسیده روی در معدن روی و آهن گوشفیل ایران دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعیین درجه آزادی کانیهای اکسیده روی در معدن روی و آهن گوشفیل ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تعیین درجه آزادی کانیهای اکسیده روی در معدن روی و آهن گوشفیل ایران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعیین درجه آزادی کانیهای اکسیده روی در معدن روی و آهن گوشفیل ایران :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: 11

چکیده:

غنی سازی کانیهای باطله اکسید روی یکی از مسائل مهم در کارخانه های فراوری می باشد .معدن گوشفیل یکی از بزرگترین معادن کانیهای اکسیده روی در ایران است . در هنگام استخراج
اولیه این معدن بخش قابل توجهی از ماده معدنی اکسیده روی (اسمیت زونیت ) با عیار متوسط روی 7/5 % ، عیار سرب 3/5% و عیار آهن13 % بصورت باطله در کنار معدن دپو شده است .
فعالیتهای زیادی برای پر عیار سازی خاک اکسیده گوشفیل از طرف محققین صورت گرفته است،لیکن نتایج قابل توجهی را برای صنعت بدنبال نداشته است . در این تحقیق تلاش در جهت مطالعات میکروسکوپی، خردایش ودرجه آزادی این کان سنگ بطور دقیق تری انجام شده است . نتایج نشان می دهد که کانی اسمیت زونیت نسبت به بقیه کانیهای اکسید و هیدروکسید، از قدرت شکنندگی بالاتر ی برخوردار می باشد . اگر فرض کنیم درجه آزادی ذزات بیشتر از 80% باشند، آنگاه اسمیت زونیت در ابعاد 90 میکرون و کانیها اکسید و هیدروکیس د آهن در ابعاد تقریبی 65 میکرون به آزادی کامل می رسد . در نتیجه با خردایش نمونه در ابعاد زیر 90 میکرون،( 100 -100)% اسمیت زونیت آ زادند و برای کانیهای آهن دار (100-50)% آنها آزاد می باشد. در این حالت احتمال اینکه نرمه های آهن کمتری تولید بشود بیشتر شده و در نتیجه، کنترل فلوتاسیون و بازداشت کانیهای آهن دار آسانتر خواهدبود.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
يکشنبه سیزدهم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله شبیه سازی عددی عملکرد بومها در مقآبله با انتشار نفت

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله شبیه سازی عددی عملکرد بومها در مقآبله با انتشار نفت دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شبیه سازی عددی عملکرد بومها در مقآبله با انتشار نفت کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شبیه سازی عددی عملکرد بومها در مقآبله با انتشار نفت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شبیه سازی عددی عملکرد بومها در مقآبله با انتشار نفت :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: 9

چکیده:

از آنجاییکه حوادث انتشار نفت در آب رو به گسترش می باشند روشهای مختلفی جهت پاسخگویی و جلوگیری از حوادث مخرب آن توسعه یافته است. از معمولترین این روشها نگهداری نفت بوسیله موانع قائمی است که در مسیر انتشار تعبیه می گردد و به بوم موسوم می باشد. به جهت آنکه تضمینی برای اطمینان از به تله افتادن نفت در پشت بومها وجود ندارد. آزمایشهای متعددی برای برآورد میزان کارایی آنها انجام شده است. در این مقاله از نرم افزار فلوئنت به عنوان یک آبزار قدرتمند برای شبیه سازی جریانهای چند فازی استفاده شد. نکته حائز اهمیت شرایط مختلف ناموفق بودن بومها در نگهداری نفت می باشد با توجه به شرایط حاکم برجریان و خواص نفت منتشر شده شامل چگالی و ویسکوزیته آن، امکان وقوع سه الگوی مهم شکست شامل کوتاه بودن بوم، عبور قطرات و تجمع بحرانی وجود دارد نتایج بدست امده برا ی مدلهای مختلف آشفتگی در مورد نفتهای گوناگون بررسی گردید. همخوانی این نتایج آزمایشگاهی بیانگر کاربری مناسب فلوئنت برای شبیه سازی الگوهای مختلف این فرایند می باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
يکشنبه سیزدهم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بررسی تاثیر افزودن آرد سویا فراصوت دهی بر رئولوژی خمیر و ویژگی حسی و تغذیه ای ناگت مرغ

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تاثیر افزودن آرد سویا فراصوت دهی بر رئولوژی خمیر و ویژگی حسی و تغذیه ای ناگت مرغ دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تاثیر افزودن آرد سویا فراصوت دهی بر رئولوژی خمیر و ویژگی حسی و تغذیه ای ناگت مرغ کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تاثیر افزودن آرد سویا فراصوت دهی بر رئولوژی خمیر و ویژگی حسی و تغذیه ای ناگت مرغ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تاثیر افزودن آرد سویا فراصوت دهی بر رئولوژی خمیر و ویژگی حسی و تغذیه ای ناگت مرغ :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: 6
چکیده:
امروزه تقاضا به مصرف غذاهای پوشش داده شده با خمیرابه مثل انواع ناگت ها به دلیل ویژگیهای حسی مطلوب روبه افزایش است .در این تحقیقاثرافزودن آرد سویای فراصوت دهی شده در فرمولاسیون پوشش سوخاری جهت کیفیت ناگت ها مورد بررسی قرار گرفت . فرکانس اعمال شده 70کیلو هرتز ودر مدت زمانی 1و 3و 5 دقیقه و دمای بهینه 170 درجه سانتگراد برای فاکتور هایی نظیر درصد جذب روغن خصوصیات رئولوژیکی خمیرها ومحتوای رطوبت ناگت ها ارزیابی شد.تمام نمونه ها رفتار رقیق شونده با برش (با ضریب جریان کمتر از 1) را نشان دادند . مقایسه میانگین های به دست آمده با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن نشان داد که فرمولاسیون خمیر و زمان سرخ شدن و دما بطور معنا داری رطوبت محتوای روغن ناگت های مرغ را تحت تاثیر قرار دادند.نتایج به روشنی نشان داد که در مقایسه با نمونه شاهد افزودن آرد سویا اثر قابل توجهی در کاهش محتوای جذب روغن ناگت ها داشت.طی استفاده همزمان از اعمال فراصوت این تغییرات تشدید گردید. ارزیابی حسی نمونه ها نیز نشان داد که در سطح اطمینان 95 % هیچ تفاوت معناداری بین پارامتر های رنگ و پذیرش کلی از دیدگاه داوران وجود ندارد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
يکشنبه سیزدهم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
X