دانلود مقالات
ارزیابی شاخص اکودربهرهوری در مدیریت منابع آب کشاورزی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

ارزیابی شاخص اکودربهرهوری در مدیریت منابع آب کشاورزی دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزیابی شاخص اکودربهرهوری در مدیریت منابع آب کشاورزی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ارزیابی شاخص اکودربهرهوری در مدیریت منابع آب کشاورزی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن ارزیابی شاخص اکودربهرهوری در مدیریت منابع آب کشاورزی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

این مطالعه ضمن معرفی اکو-بهره وری و کاربرد آن در مدیریت منابع آب در ک شاورزی، به برر سی چارچوب متدولوژیکی آن و شاخص اکو-بهره وری را در سیستمهای آب کشاورزی میپردازد. نتایج مطالعات نشان داد که در تعریف شاخصهای اکو- بهرهوری، عملکرد زیست محیطی با استفاده ازروش ارزیابی چرخه زندگی تعریف می شود در حالی که عملکرد اقتصادی با ا ستفاده از ارزش کل ا ضافه شده با توجه به مصرف آب و روشهای آبیاریبهکار گرفته تعیین خواهد شد


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه بیست و هفتم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بررسی هیدروژئولوژیکی دشت شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی هیدروژئولوژیکی دشت شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی هیدروژئولوژیکی دشت شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی هیدروژئولوژیکی دشت شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی هیدروژئولوژیکی دشت شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

آبهای زیرزمینی در بسیاری از نقاط کشور تامین کننده اصلی آب مورد نیاز برای مصارف مختلف هستند.مدیریت این منابع ارزشمند به منظور استفاده بلند مدت از آنها امری ضروری است. دشت شهرکرد که کشاورزی در آن گسترش قابل توجهی دارد، در سا لهای اخیر با کاهش بارندگی و به ویژه پمپاژ بی رویه دچار مقداری افت سطح ایستابی شده است. در این مقاله، با بررسی نوسانات سطح ایستابی 19 پیزومتر به بررسی افت سطح ایستابی و تغییرات آن در یک دوره 10 ساله پرداخته شده است. با توجه به این بررس یها سطح ایستابی در بیشتر نقاط دشت افت داشته است. میزان این افت در نقاط مختلف دشت متفاوت است، و از1/5 مترتا9/7 متر در قسمت های مرکزی، غربی و جنوبی دشت متغیر م یباشد. در حاشیه شمالی و شرقی دشت و همچنین در مجاورت رودخانه جهان بین افت سطح آبهای زیرزمینی ناچیز م یباشد، که دلیل آن تغذیه ازکوههای آهکی مجاور و همچنین رودخانه مذکور م یباشد. با عنایت به مقدار افت سطح آب زیرزمینی، دشت شهرکرد به 4 منطقه قابل تقسیم است، که از این میان 3 منطقه مجزا با رفتار کم و بیش مشابه و یک منطقه وسیع با افت زیاد را شامل می شود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه بیست و هفتم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
نقش سیستم خبره در مدیریت منابع طبیعی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

نقش سیستم خبره در مدیریت منابع طبیعی دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش سیستم خبره در مدیریت منابع طبیعی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی نقش سیستم خبره در مدیریت منابع طبیعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن نقش سیستم خبره در مدیریت منابع طبیعی :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در هر حوزه ای به تجربه خبرگان نیاز است. با توجه به مشکلات عمده دسترسی به کارشناسان خبره از سیستم های خبره که بر اساس دانش و تکنیک های خاص استدلالی کار می کنند می توان برای حل مسائل استفاده کرد. به رشد اقتصادی یک ناحیه بستگی به بهره برداری اصولی از منابع طبیعی آن ناحیه دارد. سیستم های خبره تأثیر بسزایی در به کارگیری تکنیک های سنجش از دور و تجهیزات متعارف در مدیریت منابع طبیعی دارند. بنابراین توسعه سیستم های خبره در مدیریت منابع طبیعی با در نظر گرفتن امکانات بالقوه موجود و سعی و تلاش های به عمل آمده تا کنون اجتناب به نظر می رسد. به کارگیری سیستم خبره از دانش حاصل از سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS با سیستم موقعیت یاب جهانی GPS و تکنولوژی اطلاعات، پشتیبانی لازم برای اتخاذ سیستم های مناسب، دقیق و سریع طرف در تصمیمات داخلی و خارجی در حوزه منابع طبیعی و زیست محیطی را فراهم می کنند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه بیست و هفتم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
طراحی مجموعه فرهنگیدر توریستی شهر یزد با رویکردی به معماری همساز با اقلیم و پارادایم های پردیس ایرانی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

طراحی مجموعه فرهنگیدر توریستی شهر یزد با رویکردی به معماری همساز با اقلیم و پارادایم های پردیس ایرانی دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحی مجموعه فرهنگیدر توریستی شهر یزد با رویکردی به معماری همساز با اقلیم و پارادایم های پردیس ایرانی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی طراحی مجموعه فرهنگیدر توریستی شهر یزد با رویکردی به معماری همساز با اقلیم و پارادایم های پردیس ایرانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن طراحی مجموعه فرهنگیدر توریستی شهر یزد با رویکردی به معماری همساز با اقلیم و پارادایم های پردیس ایرانی :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

دنیای امروز، عصر تعاملات فرهنگی و اجتماعی بین کشورهاست. یکی از راهکارهای اصلی برای تبادل فرهنگی، جذب توریست و توسعه ی صنعت گردشگری می باشد. سرزمین ایران با داشتن شهرهایی با جاذبه های گوناگون و با سبکهای معماری بی نظیر می تواند نظر میلیون ها انسان جوینده و مشتاق را از سرتاسر جهان به خود جلب کند که یکی از این شهرهای شاخص، شهر یزد می باشد. در پژوهش حاضر به طراحی یک مرکز فرهنگی - توریستی پرداخته شده است که بتواند نیازهای بارز توریست های منطقه را از نظراقامتی برطرف نموده وامکان آشنایی آنها را با فرهنگ و معماری تاریخی شهر فراهم سازد. در همین راستا، فرهنگ و معماری شاخص اقلیم گرم و خشک ایران، عملکرد اقلیمی مجموعه و الگوهای باغ های ایرانی به صورت کلی معرفی شده و در طرح نهایی اعمال گردیده است .همچنین برای دستیابی به حداکثر شرایط آسایش بدون صرف انرژی مازاد در این طرح بکار گرفته شده است. در نهایت با جمع بندی کلیه اطلاعات و داده ها ،تلاش بر این شده است که طرح پیشنهادی (طراحی مجموعه فرهنگی – توریستی) بتواند یکی از نمونه های شاخص و برگزیده در ایران، با نگاهی ویژه به بافت سنتی شهر یزد و الگوی باغهای ایرانی ارائه شود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه بیست و هفتم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
تحقیق بررسی روش انرژی و کاربرد آن در خواص کششی پارچه

برای دریافت اینجا کلیک کنید

تحقیق بررسی روش انرژی و کاربرد آن در خواص کششی پارچه دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی روش انرژی و کاربرد آن در خواص کششی پارچه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحقیق بررسی روش انرژی و کاربرد آن در خواص کششی پارچه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق بررسی روش انرژی و کاربرد آن در خواص کششی پارچه :


بررسی روش انرژی و کاربرد آن در خواص کششی پارچه
1- مقدمه :
میکرومکانیکهای پارچه را بر اساس روش واحد کوچک مرسوم بررسی خواهیم کرد. بصورتیکه یک پارچه را به عنوان یک شبکه‌ای از واحدهای کوچک مشخص و تکرار شونده در نظر گرفته شده و به شکل موجهای تجعد در ساختار پارچه های تاری و پودی و حلقه های سه بعدی در ساختار پارچه های حلقوی قرار گرفته اند.
پارچه ها یک نوع مواد پیچیده‌ای هستند که حتی بطور تقریبی از حالتهای ایده آل ونرمال فرض شده در آنالیز ساختاری مهندسی و مکانیک نیز پیروی نمی کنند . همچنین مطالعات هندسه پارچه ، نقش اساسی در توسعه فرآیند کنترل کیفیت طراحی، و تقویت پایداری ابعادی و خصوصیات پارچه در طول مدت تولید و کاربرد را ایفا می کند .
در مورد پارچه های تاری پودی ، روشهای آنالیز نیرو بطور گسترده‌ای برای مطالعه و تفسیر خواص مکانیکی پارچه مثل کشش ، خمش و برش مورد استفاده قرار گرفته است .اگر چه در مورد پارچه های حلقوی بدلیل طبعیت سه بعدی حلقه های متقاطع ، آنالیز روش نیرو بسیار پیچیده است . در هر دو روشهای آنالیز هندسی و نیرو برای پارچه های تاری /پودی و حلقوی ،؛ تعدادی از فرضیات اولیه در ارتباط با طبیعت تماسهای نخ و شکل سطح مقطع نخ در هر واحد کوچک از پارچه لازم می باشد .
این فرضیات معمولاً خطاهای زیادی در مورد هر نوع آنالیز مکانیکی پارچه یا خواص رئولوژی آن را به همراه دارد .
در این بحث ، نشان داده می شود که روشهای آنالیز مینیمم کردن انرژی بر بسیاری از مشکلات قبلی روشهای آنالیز گذشته، برتری خواهد داشت تکنیکهای مینیمم انرژی به طورکلی قوی هستند وقتی که برای مطالعه ساختارها و مشخصات تغییر فرم الاستیک پارچه ( بعد از استراحت ) بکار می روند . همچنین اجازه می دهد که مقایسه های مستقیم در حالتهایی که پارامترهای نرمال شده بی بعد بین ساختمانهای مختلف پارچه تاری و پودی و حلقوی ، را بوجود آورد . آنالیز انرژی بر اساس اصل اساسی که ساختارهای الاستیک همیشه ، شکلی از مینیمم انرژی ازدیاد طول بدون توجه به تغییر فرم ایجاد شده، در نظرگرفته می شود .نتیجه مینیمم انرژی کرنشی کل نخ در پارچه (شامل خمش ، پیچش ، فشار جانبی و ازدیاد طول -طولی نخ ) بعنوان یک مسئله کنترل بهینه عمل نمود . و شامل قیود ( محدودیتها ) مشخص ه در پارچه می‌باشد.
2- روشهای آنالیز انرژی
کاملاً مشخص است که شرایط نیرو و تعادل گشتاوری در ساختارهای استاتیکی از نظر ریاضی با شرایط مینیمم انرژی معادل است (37-35) بدلیل اینکه انرژی یک کمیت عددی است بنابراین قسمتهای خاصی از انرژی کل می تواند بصورت عددی اضافه گردد اما نیروها و تنشها باید بصورت برداری جمع شوند .
تریلور و ریدینگ[38] نشان دادند ، آنالیز مکانیک نخ می تواند به سادگی و قوی بوسیله روش انرژی انجام گیرد . هرل و نیوتن [39] نیز نشان دادند که آنالیز انرژی به کار رفته در پارچه های بی بافت ، نتیجه کلی ساده تر از روش نیرو مرتبط با آن را به دست خواهد آورد . همچنین تایبی و بیکر[40] ، از اصول انرژی برای پیدا کردن تاب مورد نیاز نخ چند لا برای تولید کردن نخهای بدون تاب زندگی استفاده کردند . و بالاخره تئوری کاستیگیلیانو[41] بطور گسترده در مسائل مهندسی برای پیدا کردن حل، ساختارهای نامعین بکار رفته است .این تئوری توسط گروسبرگ[13] در پارچه های تاری و پودی استفاده شده است .
این روشهای انرژی بصورت ساده و کلی نمی تواند برای پارچه ها بکار روند بدلیل اینکه همیشه یکسری فرضیات اولیه در مورد هندسه مسئله وجود دارد . تریلور و ریدینگ ، هندسه مارپیچ ثابت را برای نخها فرض نمودند، در نتیجه روش آنها هیچ اطلاعاتی درباره نیروهای عرضی عمل شده در داخل نخ را بدست نمی آورد . هرل و نیوتن فرضیاتی درباره هندسه توده الیاف بی بافت در نظر گرفتند ، که باز هم اطلاعاتی در رابطه با نیروهای داخلی در سیستم بدست نیامد. در تئوری کاستیگیلیانو، فرضیه هندسه ثابت بکار رفت که فقط قانون تنش – کرنش خطی می تواند استنباط گردد[41].بنابراین گروسبرگ[13] فقط مدول ازدیاد طول اولیه برای پارچه تاری و پودی را بیان نموده است .
روش های انرژی بطور گسترده در مسائل مکانیک پیچیده استفاده شده بطوریکه بجای حالت هندسی ، روابط جبری بدست آمده از اصول انرژی جایگزین شده است . اگر مسئله بخوبی و بطور صحیح فرمول سازی شده باشد حداقل اطلاعات بیشتری با استفاده از روش انرژی نسبت به روشهای نیرو می تواند بدست آید . سادگی بیشتر روش انرژی بطور طبیعی آنرا به یک روش جذاب تبدیل نموده و همچنین تعداد فرضیات و تقریبهای غیر ضروری را نیز اغلب حذف نموده است . بطور مثال با استفاده از تئوری کنترل بهینه ، فرضیات قبلی ساخته شده در مورد طبیعت منطقه تقاطع نخ در پارچه حلقوی ساده ، لازم نمی باشد .
دلایل مناسب دیگری ،برای استفاده از روشهای انرژی در مسائل مکانیکی پارچه نیز وجود دارد . اغلب این روش بر اساس روشهای مستقیم در محاسبه متغیرها و تکنیک عددی مشخص را پیشنهاد می‌دهد .

برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه بیست و هفتم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
نقش راهبردی استاندارد16949SO/TSدر افزایش کیفیت محصول: مطالعه موردی شرکت سایپاپرس

برای دریافت اینجا کلیک کنید

نقش راهبردی استاندارد16949SO/TSدر افزایش کیفیت محصول: مطالعه موردی شرکت سایپاپرس دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش راهبردی استاندارد16949SO/TSدر افزایش کیفیت محصول: مطالعه موردی شرکت سایپاپرس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی نقش راهبردی استاندارد16949SO/TSدر افزایش کیفیت محصول: مطالعه موردی شرکت سایپاپرس،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن نقش راهبردی استاندارد16949SO/TSدر افزایش کیفیت محصول: مطالعه موردی شرکت سایپاپرس :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

طی سالیان اخیر حجم انبوه ی از استانداردهای ملی و بین المللی باتوجه به نیاز جامعه بشری و نیز گسترش تکنولوژی و تولید محصولات و ارائه خدمات جدید در کشورها و در سطح جهانی مطرح و تدوین شده است.یکی از این استانداردها 16949 ISO/TS می باشد که در صنعت خودروسازی و صنایع وابسته قابلیت اجرا داشته و ماهیت تدوین آن نیز براساس نوع فعالیت بنگاه ها در زمینه ساخت،تولید و ارائه خدمات مرتبط با خودرو می باشد.اصول،مفاهیم و الزامات مندرج در این استاندارد چیزی جز تحقق اهداف کیفی و کمی درخصوص تولید محصول نبوده واز طرفی مفاهیمی مانند بازرسی،بهبود مستمر، کنترل کیفیت و... بطور صریح در بندهای استاندارد 16949ISO/TSلحاظ شده است. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی تاثیر پیاده سازی استانداردISO/TS16949 شاخص های کیفی در شرکت سایپاپرس بعنوان یکی از شرکت های قطعه ساز خودرو در گروه سایپا می باشد.جامعه آماری شامل تمامی افراد خبره مرتبط با استقرار استاندارد و مدیریت کیفیت در شرکت سایپاپرس است که حداقل دارای3 سال سابقه کار در شرکت مذکور باشند که تعداد آنها 400 نفر برآورد شد. کلیه داده ها با استفاده از فنون تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه بیست و هفتم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله شناسایی و تحلیل روابط بین عوامل محیطی اثرگذار در موفقیت کارآفرینی با دیمتل فازی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله شناسایی و تحلیل روابط بین عوامل محیطی اثرگذار در موفقیت کارآفرینی با دیمتل فازی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شناسایی و تحلیل روابط بین عوامل محیطی اثرگذار در موفقیت کارآفرینی با دیمتل فازی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شناسایی و تحلیل روابط بین عوامل محیطی اثرگذار در موفقیت کارآفرینی با دیمتل فازی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شناسایی و تحلیل روابط بین عوامل محیطی اثرگذار در موفقیت کارآفرینی با دیمتل فازی :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: 8
چکیده:
عوامل محیطی نقش مهمی در فعالیتهای کارآفرینانه دارد. هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل روابط و ارزیابی میزان تأثیر بین عوامل محیطی اثرگذار در موفقیت کارآفرینی با استفاده از روش دیمتل فازی میباشد بدینمنظور با استفاده از مرور ادبیات نظری برای عواملمحیطی نه بعد شناسایی شدند. سپس با طراحی پرسشنامه و بهرهگیری از نظر هشت نفر از متخصصین شامل کارآفرینان موفق و اساتیددانشگاه آگاه به موضوع پژوهش، چگونگی روابط و میزان تأثیر عوامل بر یکدیگر به وسیله روش دیمتل فازی مشخص شد. نتایج پژوهش نشان داد که عامل نقش سیاستهای دولت در فعالیتهای کارآفرینی تأثیر گذارترین و عامل حضور کارآفرینان مجرب تأثیر پذیرترین عامل در بین عوامل محیطی اثرگذار در موفقیت کارآفرینی می باشد. همچنین حمایت مستقیم دولت از کارآفرینی نیز مهم ترین عامل در موفقیتکارآفرینی می باشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه بیست و هفتم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله مقایسه روش شناسی تحلیل مورد – شاهدی لانه گزیده و هم گروهی بر روی داده های مربوط به بیماری سل شهرستان: یک تجربه

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله مقایسه روش شناسی تحلیل مورد – شاهدی لانه گزیده و هم گروهی بر روی داده های مربوط به بیماری سل شهرستان: یک تجربه دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه روش شناسی تحلیل مورد – شاهدی لانه گزیده و هم گروهی بر روی داده های مربوط به بیماری سل شهرستان: یک تجربه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مقایسه روش شناسی تحلیل مورد – شاهدی لانه گزیده و هم گروهی بر روی داده های مربوط به بیماری سل شهرستان: یک تجربه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه روش شناسی تحلیل مورد – شاهدی لانه گزیده و هم گروهی بر روی داده های مربوط به بیماری سل شهرستان: یک تجربه :

مقاله مقایسه روش شناسی تحلیل مورد – شاهدی لانه گزیده و هم گروهی بر روی داده های مربوط به بیماری سل شهرستان: یک تجربه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1389 در مجله اپیدمیولوژی ایران از صفحه 1 تا 6 منتشر شده است.
نام: مقایسه روش شناسی تحلیل مورد – شاهدی لانه گزیده و هم گروهی بر روی داده های مربوط به بیماری سل شهرستان: یک تجربه
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنالیز همگروهی
مقاله مورد شاهد لانه گزیده
مقاله سل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: مطالعه مورد شاهدی لانه گزیده به عنوان جایگزینی کارا برای مطالعه کوهورت دارای محبوبیت است. هدف از این مطالعه مشخص کردن نحوه نمونه گیری مورد – شاهدی لانه گزیده از مجموعه دادهای یک کوهورت در یک نمونه از داده های نظام سلامت کشور و مقایسه برآوردهای شاخص رابطه و واریانس آن ها در آنالیزهای مناسب برای هریک از داده ها است.
روش کار: مطالعه حاضر بر روی نمونه ای از داده های دفتر سل شهرستان های یک دانشگاه در یک فاصله زمانی 1381 تا 276) 1384نفر) انجام شد. در تجزیه و تحلیل با رویکرد همگروهی از روش Cox Regression استفاده شد. برای انجام تجزیه و تحلیل با رویکرد مورد شاهدی لانه گزیده، در زمان بروز هر مورد مرگ، سه نمونه تصادفی از بین کسانی که دچار پی آمد نشده اند انتخاب شد و داده ها با روش Conditional logistic Regressionتجزیه و تحلیل شد.
نتایج: نتایج تجزیه و تحلیل هر دو رویکرد نشان داد که جنسیت، محل سکونت و سن بر روی رخداد مرگ تاثیری نداشته و متغیر گروه درمانی تنها متغیری است که بر روی رخداد مرگ تاثیر معنی داری دارد. برای متغیرهای دو حالتی و با اثر ناچیز مانند جنسیت و محل سکونت، کارآیی نسبی مطالعه مورد – شاهد لانه گزیده در حدود 75 درصد است.
نتیجه گیری: نتایج تجربی مطالعه حاضر نشان می دهد که مطالعه مورد – شاهد لانه گزیده علاوه بر راحت و مقرون به صرفه بودن، دارای اعتباری قابل قیاس با آنالیز کوهورت اصلی در برآورد rate ratio و واریانس آن است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه بیست و هفتم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بکارگیری آنالیز فازی برای تلفیق اطلاعات زمی نشناسی در GIS، مطالع هی موردی اکتشافات ژئوشیمیایی طلا در برگ هی 1:100000 آلوت کردستان

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بکارگیری آنالیز فازی برای تلفیق اطلاعات زمی نشناسی در GIS، مطالع هی موردی اکتشافات ژئوشیمیایی طلا در برگ هی 1:100000 آلوت کردستان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بکارگیری آنالیز فازی برای تلفیق اطلاعات زمی نشناسی در GIS، مطالع هی موردی اکتشافات ژئوشیمیایی طلا در برگ هی 1:100000 آلوت کردستان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بکارگیری آنالیز فازی برای تلفیق اطلاعات زمی نشناسی در GIS، مطالع هی موردی اکتشافات ژئوشیمیایی طلا در برگ هی 1:100000 آلوت کردستان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بکارگیری آنالیز فازی برای تلفیق اطلاعات زمی نشناسی در GIS، مطالع هی موردی اکتشافات ژئوشیمیایی طلا در برگ هی 1:100000 آلوت کردستان :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

امروزه تلفیق اطلاعات زمی نشناسی در GIS برای انتخاب مناطق مساعد کانی سازی، یکی از مهمترین قسمتهای پروژ ههای اکتشافی بوده و ضرورت آن کاملا محسوس است. در این راستا روشهای معمولی و رایج مورد استفاده برای تلفیق کمی داد هها و اطلاعات، تهی هی نقش ههای دوتایی و یا س هتایی است که توانایی بیان ارزش نسبی کلا سهای یک لایه نسبت به هم و نیز خود لای هها نسبت به یکدیگر را ندارند. مقال هی حاضر روش مجموع ههای فازی را برای رفع این مشکل معرفی م ینماید.
به عنوان مطالع هی موردی، داد ههای ژئوشیمیایی مقدماتی آلوت که شامل 836 نمون هی رسوب آبراه های بوده و برای 20 عنصر آنالیز گشت هاند، مورد استفاده قرار گرفت. پس از پردازش اولی هی داد ههای خام، نقش ههای ژئوشیمیایی حاصل از تحلی لهای آماری تک متغیره و چند متغیره رسم شدند. این نقش هها درGIS بر اساس متد فازی و طبق مدل تعریف شده، با هم تلفیق و نواحی امیدبخش کانی سازی، بر مبنای مقادیر تابع عضویت فازی حاصل شده، مشخص گردیدند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه بیست و هفتم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
حفاظت دیستانس خطوط دو مداره برای خطاهای همزمان

برای دریافت اینجا کلیک کنید

حفاظت دیستانس خطوط دو مداره برای خطاهای همزمان دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حفاظت دیستانس خطوط دو مداره برای خطاهای همزمان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی حفاظت دیستانس خطوط دو مداره برای خطاهای همزمان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن حفاظت دیستانس خطوط دو مداره برای خطاهای همزمان :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

خطوط انتقالی که بر روی یک دکل قرار دارند مشکلات منحصر به فردی برای رله های دیستانس بوجود می آورند بخصوص برای خطاهای همزمان.در این مقاله سعی شده که الگوریتم جدیدی برای حفاظت دیستانس خطوط دو مداره برای خطاهای همزمان ارائهشود این الگوریتم،امپدانس را با استفاده از نمونه گیری از یک سمت یکی از خطوط محاسبه می کند.اساس نظری این الگوریتم که در این مقاله بیان شده بر اساس مولفه های متقارن خطوط دو مداره می باشد.اثر تزویج متقابل بین مدارها با استفاده از تبدیل،حذف شده و رابطه بین جریان توالی صفر بین دو مدار بدست آورده شده است.شبیه سازی کامپیوتری با استفاده از نرم افزارPSCAD/EMTDC و پارامترهای خط واقعی انجام شده است.نتایج نشان می دهد که الگوریتم پیشنهاد شده می تواند امپدانس اندازه گیری شده دقیقی را برای خطاهای همزمان بدست آورد و دقت آن بوسیله مقاومت های خطا ،جریان های بار و امپدانس های منبع تحت تاثیر قرار نمی گیرد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه بیست و هفتم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X