دانلود مقالات
مقاله بررسی تأثیرخشکسالی های اقلیمی بر افت سطح آب زیرزمینی با استفاده از شاخص بارش استاندارد (مطالعه موردی: دشت اراک)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تأثیرخشکسالی های اقلیمی بر افت سطح آب زیرزمینی با استفاده از شاخص بارش استاندارد (مطالعه موردی: دشت اراک) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تأثیرخشکسالی های اقلیمی بر افت سطح آب زیرزمینی با استفاده از شاخص بارش استاندارد (مطالعه موردی: دشت اراک) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تأثیرخشکسالی های اقلیمی بر افت سطح آب زیرزمینی با استفاده از شاخص بارش استاندارد (مطالعه موردی: دشت اراک)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تأثیرخشکسالی های اقلیمی بر افت سطح آب زیرزمینی با استفاده از شاخص بارش استاندارد (مطالعه موردی: دشت اراک) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
تعداد صفحات: 8
چکیده:
اهمیت آبهای زیرزمینی به عنوان یک منبع مهم تأمین آب بر کسی پوشیده نیست. شناخت دقیق نوسانات سفره آب زیرزمینی لازمه پیشبینی رفتار آتی و مدیریت صحیح این منبع میباشد. لذا با توجه به افت آب زیرزمینی در سال های اخیر و حفر چاه های غیرمجاز و بهره برداری بیش از حد، در این تحقیق به بررسی نوسانات سطح آب زیرزمینی و همچنین مطالعات میزان بارندگی با توجه به اطلاعات ایستگاه های باران سنجی و تأثیر خشکسالی های اخیر بر این نوسانات پرداخته شد. برای بررسی خشکسالی از شاخص بارندگی استاندارد شده برای سال های 76-89 به صورت ماهانه استفاده شد. همچنین نمودارهای خشکسالی نمایانگر وجود خشکسالی ملایم و متوسط در این دشت می باشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه نوزدهم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله تهیه نقشه افق های ژنتیکی خاک های مرکزی ایران به روش میانیابی شاخص (IK)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تهیه نقشه افق های ژنتیکی خاک های مرکزی ایران به روش میانیابی شاخص (IK) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تهیه نقشه افق های ژنتیکی خاک های مرکزی ایران به روش میانیابی شاخص (IK) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تهیه نقشه افق های ژنتیکی خاک های مرکزی ایران به روش میانیابی شاخص (IK)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تهیه نقشه افق های ژنتیکی خاک های مرکزی ایران به روش میانیابی شاخص (IK) :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار

تعداد صفحات: 6

چکیده:

روش های مختلفی برای به نقشه دراوردن متغیرهای کلاسی یا کیفی وجود دارد اما بیشتر انها به دانش و تکنیک پیشرفته نیاز دارند برای مدیریت منابع زمین در مقیاس بالا نیاز به جزئیات و اطلاعات زیادی از خاک می باشد که به وسیله نقشه برداری از خاک (خصوصیات کیفی و کمی) به دست می آیند. در تحقیق حاضر نقشه پراکنش افق های ژنتیکی خاک های حدود 8000 هکتار از اراضی منطقه حسن آباد استان اصفهان به روش میانیابی شاخص تهیه شد. یک متغیر شاخص اساسا یک متغیر دودوئی در هر کلاس تعریف شده می باشد که مقدار یک و یا صفر را قبول می نماید این بدین معنی است که حضور یا عدم حضور هر متغیر را به ترتیب به صورت یک و صفر نشان می دهد افق های ژنتیکی خاک متغیرهای کیفی می باشند و به نقشه در اوردن پراکنش این متغیرهای کیفی به روش معمول نیاز به دانش پیشرفته ، هزینه و وقت زیاد می باشد بنابراین با استفاده از روش میانیابی شاخص و با کمترین هزینه و امکانات و زمان کمتر می توان پراکنش افق نهای ژنتیکی خاک های مورد مطالعه را تهیه کرد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه نوزدهم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله ارزیابی تغییرات عناصر اقلیمی استان هرمزگان با استفاده از آزمون من_کندال

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله ارزیابی تغییرات عناصر اقلیمی استان هرمزگان با استفاده از آزمون من_کندال دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزیابی تغییرات عناصر اقلیمی استان هرمزگان با استفاده از آزمون من_کندال کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارزیابی تغییرات عناصر اقلیمی استان هرمزگان با استفاده از آزمون من_کندال،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزیابی تغییرات عناصر اقلیمی استان هرمزگان با استفاده از آزمون من_کندال :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
تعداد صفحات: 6
چکیده:
دراین پژوهش به بررسی روندتغییرات اقلیمی دراستان هرمزگان پرداخته شده و ازامار پارامترهای دما تر خشک – حداقل – حداکثر بارش رطوبت نسبی و دمای نقطه شبنم ایستگاه های بندرعباس بندرجاسک بندرلنگه میناب طی دوره زمانی 2006-1987 استفاده شد ابتدا تست بهنجاری داده های مورد مطالعه انجام و باتوجه هب شرایط غیرنرمال داده ها را ازازمون گرافیکی من کندال بهره گرفته شد نتایج بدست امده حاکی ازافزایش حداکثر دما دربنادر عباس و جاسک و نبود روند درایستگاه های دیگر همچنین عدم رونددرحداقل دما می باشد درعناصررطوبتی و بارشی منطقه سیری کاهشی مشاهده شده است


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه نوزدهم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
تحلیل آسیب پذیری اسکلههای بارگیری موادنفتی در پایانه نفتی خارگ و ارایه راهکارهای دفاع غیرعامل

برای دریافت اینجا کلیک کنید

تحلیل آسیب پذیری اسکلههای بارگیری موادنفتی در پایانه نفتی خارگ و ارایه راهکارهای دفاع غیرعامل دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحلیل آسیب پذیری اسکلههای بارگیری موادنفتی در پایانه نفتی خارگ و ارایه راهکارهای دفاع غیرعامل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تحلیل آسیب پذیری اسکلههای بارگیری موادنفتی در پایانه نفتی خارگ و ارایه راهکارهای دفاع غیرعامل،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تحلیل آسیب پذیری اسکلههای بارگیری موادنفتی در پایانه نفتی خارگ و ارایه راهکارهای دفاع غیرعامل :


سال انتشار : 1392

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

تجربه حاصل از جنگ تحمیلی و خسار تهای ناشی از تهاجم های هوایی و زمینی دشمن به تاسیسات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به ویژه پایانه نفتی خارگ ضرورت توجه به تحکیم تاسیسات و دفاع موثر از آنها را بیش از پیش برجسته نمود. هرچند کارشناسان و کارکنان صنعت نفت پس از حمله های دشمن، با بازسازی تاسیسات، مدار تولید را فعال کردند اما از همان سالها لزوم توجه به عوامل مهم پدافندی (پدافند عامل و غیر عامل) مورد توجه مدیران صنعت نفت قرار گرفت تا جایی که هم اکنون این مهم برای کاهش آسیبپذیری نیروی انسانی و تجهیزات حساس این صنعت عظیم و گسترده به یک موضوع بنیادی تبدیل شده و در اولویت کار وزارت نفت قرار گرفته است. فرایند اصلی در این تحقیق شامل تجزیه و تحلیل تهدیدات، تجزیه و تحلیل آسیب پذیری ها، اقدامات پدافندغیرعامل جهت مقابله باتهدیدات وارایه راهکارهای کاهش آسیبپذیری میباشد. تجزیه و تحلیل تهدیدات شامل مطالعه منابع شناسایی تهدیدات، مطالع ه انواع تهدیدات و مطالعه احتمال وقوع این تهدیدات میگردد. تجزیه و تحلیل آسیبپذیریها موجب میگردد تا نقاط ضعف موجود در یک سیستم که نیروهای مهاجم می توانند مورد بهره برداری قرار دهد، شناسایی گردند. بسته به میزان احتمال وقوع تهدیدات و همچنین میزان آسیبپذیریها، اقدامات متقابل امنیتی و دفاعی مختلفی را می توان پیشنهاد داد تا امنیت تاسیسات نفتی را بهبود بخشید. در این تحقیق از مدل تحلیل ریسک استفاده شده است. پرسشنامههایی بین جامعه آماری توزیع گردید. پرسشنامه اول به منظور تعیین تهدیدات احتمالی که پایانه نفتی خارگ را تهدید میکنند و همچنین مشخص نمودن ضریب اهمیت نسبی این تهدیدات و پرسشنامه دوم نیز به منظور استخراج تهدیدات اصلی و نیز میزان تاثیر این تهدیدات بر بخشهای مختلف پایانه نفتی خارگ تهیه و توزیع گردید. در این پرسشنامه اهداف بالقوه در پایانه نفتی خارگ در برابر انواع تهدیداتی که در پرسشنامه اول، خبرگان اهمیت آن را ذکر نمودهاند ، در معرض آرای جامعه آماری قرارگرفت. در ادامه با استفاده از خروجی نرم افزارSPSS که از طریق تجزیه و تحلیل پرسشنامهها صورت گرفت و پس از جم ع آوری پرسشنامه ها، راهکارهای دفاع غیر عامل انتخاب می گردد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه نوزدهم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بررسی رفتار جت الکتروریسی نانو الیاف توسط مدل میکروسکوپی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی رفتار جت الکتروریسی نانو الیاف توسط مدل میکروسکوپی دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی رفتار جت الکتروریسی نانو الیاف توسط مدل میکروسکوپی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی رفتار جت الکتروریسی نانو الیاف توسط مدل میکروسکوپی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی رفتار جت الکتروریسی نانو الیاف توسط مدل میکروسکوپی :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
تعداد صفحات: 7
چکیده:
در سال های اخیر با پیشرفت علم و فناوری نانو، تولید نانو الیاف از موضوعات مورد توجه محققان بوده است. نانو الیاف می توانند در بسیاری از کاربردها ازجمله زیست فناوری، علوم پزشکی، انرژی و الکترونیک، فیلتراسیون و محیط زیست مورد استفاده قرار گیرند. از میان روش های مختلف تولید نانو الیاف، الکتروریسی به عنوان روشی کارآمد، ساده و مقرون به صرفه شناخته می شود. به دلیل تجمع بار الکتریکی، جت در فرآیند الکتروریسی از مسیر اصلی خود منحرف می شود. این انحراف به عنوان ناپایداری شلاقی شناخته می شود. در این مقاله، سعی بر آن شده تا از مدل Reneker بی بعد شده برای بررسی قسمتی از جت که دچار ناپایداری شلاقی می گردد، استفاده شود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه نوزدهم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله ارائه راه کاری برای ارزیابی میزان اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمتمطالعه موردی در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله ارائه راه کاری برای ارزیابی میزان اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمتمطالعه موردی در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارائه راه کاری برای ارزیابی میزان اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمتمطالعه موردی در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ارائه راه کاری برای ارزیابی میزان اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمتمطالعه موردی در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارائه راه کاری برای ارزیابی میزان اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمتمطالعه موردی در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: 12
چکیده:
درک فزاینده ازاهمیت ونقشی که آموزش میتواند دربهبود عملکرد نیروها و بهبود بازده سازمان ایفا نماید سبب شده است تا منابع مالی،مادی،وانسانی گستردهای صرف این آموزش ها شود به این امیدکه منافع ودستآوردهای ملموسی عاید سازمان ها گردد گسترش روزافزون علم وفناوری باعث شکل گیری ساختارهای سازمانی متفاوت نسبت به گذشته شده است هرسازمانی برای هماهنگ شدن با این تغییراتسریع وروبه رشدکانالهای ارتباطی درون سازمانی خودرامناسب بااین تحولات تغییرداده است. درچنین شرایطی سازمان موفق،سازمانی است که باتوجه بهدانش روز وفناوری پیشرفته خودرابه سوی ترقی وپیشرفت هدایت کند . تغییرات سریع فناوری درهمه سازمانها به خصوص برسازمانهای بزرگ صنعتی تاثیر بسیاری می گذارد وغفلت ازآن باعث سقوط سریع سازمان میشود. سازمانها از ارکان مهمی ازقبیل سرمایه، نیروی انسانی، فناوری ومدیریت تشکیل یافته اندکه به زعم بسیاری ازصاحب نظران نیروی انسانی مهم ترین رکن دراین بین است زیرا کارآیی سازمان منوط به انجام وظایف درست وصحیح این نیروها دردایره صفی وستادی است. ازآنجایی که حدود 70 درصدازمنابع وسرمایه سازمان هارا منابع انسانیت تشکیل میدهد لذا تامین این سرمایه انسانی مستلزم انجام فعالیتهای آموزشی منظم ومستمردرتمامی سطوح سازمانی است. پرورش انسانهای زبده و ماهرکه ازآن به عنوان توسعه منابع نیروی انسانی یاد می شودضرورت اجتناب ناپذیری است که سازمان ها برای بقا و پیشرفت در جهان پرتغییر و تحول امروز ی سخت بدان نیازمندند. باتوجه به نکات بیان شده این نکته قابل تامل است که صرفا آموزش واجرای دوره های آموزشی نمی تواند به سازمان درراه رسیدن به اهداف خویش کمک کند. آموزش ها باید باتوجه به اصول وروش های علمی بناگذاشته شوند تا نتیجه به دست آمده نیازهای موجود را برطرف سازد درغیراین صورت آموزشها بی فایده وحتی درمواردی باعث هدردادن سرمایههای سازمان نیز می شوند


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه نوزدهم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
تخمین ریاضی خطای فلوی بازدم در روش فلومتری دیفرانسیلی مورد استفاده در طراحی و ساخت دستگاه تستر ونتیلاتور

برای دریافت اینجا کلیک کنید

تخمین ریاضی خطای فلوی بازدم در روش فلومتری دیفرانسیلی مورد استفاده در طراحی و ساخت دستگاه تستر ونتیلاتور دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تخمین ریاضی خطای فلوی بازدم در روش فلومتری دیفرانسیلی مورد استفاده در طراحی و ساخت دستگاه تستر ونتیلاتور کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تخمین ریاضی خطای فلوی بازدم در روش فلومتری دیفرانسیلی مورد استفاده در طراحی و ساخت دستگاه تستر ونتیلاتور،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تخمین ریاضی خطای فلوی بازدم در روش فلومتری دیفرانسیلی مورد استفاده در طراحی و ساخت دستگاه تستر ونتیلاتور :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک

تعداد صفحات : 5

چکیده مقاله:

برای اندازه گیری فلو روش های مختلفی وجود دارد که می توان به روش های توربینی، حرارتی، التراسونیکی، مغناطیسی، دیفرانسیلی و ... اشاره کرد. در ونتیلاتور و تستر ونتیلاتور، برای اندازه گیری فلو بیشتر از روش دیفرانسیلی استفاده می شود. در ونتیلاتور عمل بازدم به صورت خود به خود و با سرعت نسبتاً بالا انجام می گیرد و حجم بالای فلو در لحظه ابتدایی بازدم قرار دارد. با توجه به سرعت پاسخ پایین روش فلومتری دیفرانسیلی، مقدار زیادی از فلو در عمل بازدم از دست می رود و محاسبه نمی شود که این باعث به وجود آمدن خطای فاحشی در محاسبه فلو و حجم بازدم می گردد. دراین مقاله روشی ریاضی برای جبران این خطا ارائه شده است تا مقدار خطا در محاسبه فلو و حجم بازدمی در ونتیلاتور به روش فشار دیفرانسیلی به حداقل برسد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه نوزدهم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
کنترل بهینه مبدل باک با دو ورودی بصورت تک سوئیچه برای ردیابی ماکزیمم توان خروجی دو پنل فتوولتائیک

برای دریافت اینجا کلیک کنید

کنترل بهینه مبدل باک با دو ورودی بصورت تک سوئیچه برای ردیابی ماکزیمم توان خروجی دو پنل فتوولتائیک دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کنترل بهینه مبدل باک با دو ورودی بصورت تک سوئیچه برای ردیابی ماکزیمم توان خروجی دو پنل فتوولتائیک کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی کنترل بهینه مبدل باک با دو ورودی بصورت تک سوئیچه برای ردیابی ماکزیمم توان خروجی دو پنل فتوولتائیک،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن کنترل بهینه مبدل باک با دو ورودی بصورت تک سوئیچه برای ردیابی ماکزیمم توان خروجی دو پنل فتوولتائیک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در این پژوهش روشی جهت بهبود ردیابی حداکثر نقطه توان در سیستم فتوولتائیک دو رشته با کنترل تک سوئیچ دو ورودی مبدل باک پیشنهاد شده است مدل کنترلی پیشنهادی طوری برنامه ریزی شده که با نمونه برداری دو ولتاژ آرایه های فتوولتائیک ارائه به الگوریتم و ساختن فیدبک برای الگوریتم حئاکثر نقطه توان ردیابی شده و به مبدل باک تک سوئیچ ارائه شود البته به دلیل ساختار پیچیده مدل ترم های غیر خطی مبدل و دو آرایه فتوولتائیک فرآیند کنترل مشکل خواهد بود نتایج شبیه سازی ها نشان از پاسخ دینامیکی کندتر و میرایی بیشتر می دهد و نقطه کار در قبال منطقه ولتاژ ثابت حرکت می کند تا ثبات را برای هر وضعیتی تضمین نماید همچنین مدلسازی کنترل مبدل دو ورودی باک تک سوئیچه با کنترل فازی نیز انجام شده است شبیه سازی در زمان یکسان در دو روش فازی و حلقه بازخورد تکی انجام و با هم مقایسه شدند که در روش فازی با مبدل دو ورودی باک تک سوئیچه نتایج بهتری مشاهده می شود و تفریبا حداکثر توان پنل ها به خروجی انتقال داده می شود


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه نوزدهم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
بهسازی و نوسازی بافت کهن شهر بروجرد با تأکید بر بعدکالبدی توسعه پایدار

برای دریافت اینجا کلیک کنید

بهسازی و نوسازی بافت کهن شهر بروجرد با تأکید بر بعدکالبدی توسعه پایدار دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بهسازی و نوسازی بافت کهن شهر بروجرد با تأکید بر بعدکالبدی توسعه پایدار کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بهسازی و نوسازی بافت کهن شهر بروجرد با تأکید بر بعدکالبدی توسعه پایدار،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بهسازی و نوسازی بافت کهن شهر بروجرد با تأکید بر بعدکالبدی توسعه پایدار :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در حال حاضر بسیاری از شهرهای کشور با مسئلهای به نام بافت های فرسوده مواجه هستند. این بافت ها یا هسته های قدیمی شهرها بوده و به مرور زمان دچار فرسودگی و عدم کارایی شدهاند و یا در دوران معاصر، بدون برنامه ریزی و به صورت خودروشکل گرفته و از این رو با مسائل و مشکلات بسیاری روبرو بوده و این مشکلات را به کل شهر نیز منتقل میکنند. به نظر میرسد در بافت های فرسوده با توجه به وسعت دامنه و شدت مسائل گریبانگیر این بافتها، کارامدترین رویکرد جهت مواجهه با مسائل و مشکلات این بافت ها، بهسازی آنها باشد تا این که بتوان با بهسازی این بافتها، گامی به سوی توسعه پایدار شهری برداشت.هدف از تحقیق حاضر، بهسازی بافت فرسوده مرکزی )قدیم( شهر بروجرد در راستای توسعه پایدار شهری می باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی می باشد که جهت گردآوری داده های اسنادی از روش کتابخانهای استفاده شده و از روش میدانی نیز بهره گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان از ضعف شدیدبافت فرسوده مرکزی شهر بروجرد به لحاظ کالبدی و اجتماعی و ضرورت بهسازی این بافت در راستای اهداف توسعه پایدار این شهردارد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه نوزدهم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله اثر تاریخ کشت و دور آبیاری بر میزان نیتروژن و اجزای عملکرد دو رقم یونجه در منطقه بویراحمد

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله اثر تاریخ کشت و دور آبیاری بر میزان نیتروژن و اجزای عملکرد دو رقم یونجه در منطقه بویراحمد دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر تاریخ کشت و دور آبیاری بر میزان نیتروژن و اجزای عملکرد دو رقم یونجه در منطقه بویراحمد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اثر تاریخ کشت و دور آبیاری بر میزان نیتروژن و اجزای عملکرد دو رقم یونجه در منطقه بویراحمد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر تاریخ کشت و دور آبیاری بر میزان نیتروژن و اجزای عملکرد دو رقم یونجه در منطقه بویراحمد :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: 8
چکیده:
این پژوهش به منظور بررسی اثرات زمانهای مختلف تاریخ کاشت و فواصل مختلف دور آبیاری بر میزان نیتروژن و اجزای عملکرد دو رقم یونجه همدانی و یزدی (Medicago sativa L.) در منطقه یاسوج در سال 93-1392 انجام گرفت. در این مطالعه از آزمایش اسپلیت پلات و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار و نه تیمار انجام گرفت. در این آزمایش دور آبیاری در سه سطح (شاهد)، 90 و 125 میلی لیتر به عنوان عامل اصلی و تاریخ کاشت در سه زمان (93/2/15، 93/3/30 و 93/4/14 ) به عنوان عامل فرعی بود. صفات مورد مطالعه شامل وزن خشک اندام هوایی، تعداد گره های فعال، غلظت نیتروژن، جذب نیتروژن بود. نتایج نشان داد بیشترین وزن خشک اندام هوایی در رقم همدانی به میزان 1/12 گرم در متر مربع و در رقم یزدی 1/53 گرم در متر مربع بود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه نوزدهم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X