دانلود مقالات
حفاظت از محیط زیست جهانی در پرتو تعامل دیپلماسی و همگرائی بین المللی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

حفاظت از محیط زیست جهانی در پرتو تعامل دیپلماسی و همگرائی بین المللی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد حفاظت از محیط زیست جهانی در پرتو تعامل دیپلماسی و همگرائی بین المللی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی حفاظت از محیط زیست جهانی در پرتو تعامل دیپلماسی و همگرائی بین المللی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن حفاظت از محیط زیست جهانی در پرتو تعامل دیپلماسی و همگرائی بین المللی :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

امروزه در بستر تفاهم زیست کره، محیط زیست از مهم ترین مصادیق همگرایی بین المللی بشمار می آید. طرز تلقی بشر به زندگی و امید به زیستن با امعان نظر به حقوق نسل های بشری در پرتو آرمان های حقوق بشری از جمله مهم ترین اهداف است. از این رو جامعه بین المللی در بستر تعامل و تفاهم سازنده خود نیازمند نگرشی دیگر تحت عنوان همگرائی است تا بتواند در نیل بسوی حفاظت از محیط زیست جهانی اقدامات با ثباتی بنماید. با این وصف هدف از انجام این پژوهش، تبیین نقش دولتها در برابر چالش های زیست محیطی با تکیه بر همگرایی بین المللی با امعان نظر به بسترهای قانونی بینالمللی است . از این رو تهدیدات و مخاطرات زیست محیطی نشان از یک روند غیر طبیعی و غیر منطقی از رفتار بشری داردکه هنوز پاسخی برای آن بطور قطعی وجود ندارد اما در مقطع کنونی، تقویت همگرایی بینالمللی در پرتو دیپلماسی محیطزیست در نیل بسوی حفاظت از محیط زیست به عنوان یک راهبرد، ضروری است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه سیزدهم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بررسی عوامل وجاذبه های گردشگری شهرستان پیرانشهر بااستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی عوامل وجاذبه های گردشگری شهرستان پیرانشهر بااستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی عوامل وجاذبه های گردشگری شهرستان پیرانشهر بااستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی عوامل وجاذبه های گردشگری شهرستان پیرانشهر بااستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی عوامل وجاذبه های گردشگری شهرستان پیرانشهر بااستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی
تعداد صفحات: 8
چکیده:
هدف پژوهش بررسی توانهای محیطی جهت توسعه گردشگری در شهرستان پیرانشهرمی باشد. روش تحقیق ازنوع کاربردی میباشد که ابتدا با کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی اقدام به تهیه نقش های موردنیاز کرده ایم. پس از تهیه نقشه، لایه روستاها برروی هرکدام از لایه های گردشگری قرار گرفته و در ادامه با توجه به موقعیت روستاها نسبت به عوارض مختلف، پتانسیلهای محیطی- گردشگری مشخص شده اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که با ارائه راهکارهای مناسب، ایجاد زیر ساختها برای توسعه گردشگری و با برنامه ریزی، مدیریت و آموزش های مختلف، این مناطق را به یک قطب گردشگری در استان و کشور تبدیل نماید.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه سیزدهم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
بررسی اثرات مولفه های فرکانسی تصاویر MRI، بر روی محاسبه ی نفوذپذیری بافت مغز موش

برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسی اثرات مولفه های فرکانسی تصاویر MRI، بر روی محاسبه ی نفوذپذیری بافت مغز موش دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اثرات مولفه های فرکانسی تصاویر MRI، بر روی محاسبه ی نفوذپذیری بافت مغز موش کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی اثرات مولفه های فرکانسی تصاویر MRI، بر روی محاسبه ی نفوذپذیری بافت مغز موش،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی اثرات مولفه های فرکانسی تصاویر MRI، بر روی محاسبه ی نفوذپذیری بافت مغز موش :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

برای درمان بیماری هایی مانند تومور و ام اس نیاز به روش هایی از تصویر برداری است که مقدار و حجم آسیب را مشخص کند. تصویر برداری تشدید مغناطیسی MRI با روش های تکرار، یکی از کاربردی ترین این روش ها می باشد. تصاویر حاصل از این روش ها عموما نویزی و دارای کنتراست کم می باشند و محاسباتی که به منظور محاسبه ی نفوذپذیری انجام می شود به علت نویز مجموعه، دقیق نیست. بنابر این کاربرد روش هایی که اطلاعات مفید را از تصویر جدا کند مهم است. در این تحقیق از روش مد تجزیه ی تجربی به منظور بهبود لبه ها درتصاویر MRI که به روش لوک و لاکر تهیه شده اند، استفاده شده است. در این روش با تجزیه ی تصویر به مولفه های اولیه ی آن و در ادامه با ترکیب این مولفه ها با وزن های متفاوت، سعی در جدا کردن اطلاعات لبه ها شده است. معمولا اطلاعات لبه ها در مولفه های فرکانس بالای روش EMD وجود دارد، بنابر این دادن ضریب وزنی بیشتر به این مولفه ها می تواند در استخراج اطلاعات ناحیه ی تومور کمک کند. در این راستا تصاویر ترکیبی مختلف از روی مولفه های تصاویر MRI ساخته شده و برای محاسبه ی نفوذپذیری مغز موش مورد نظر استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که ترکیب وزنی ای که در آن مولفه های میانی و پایین فرکانس، ضریب وزنی 7/0 نسبت به مولفه ی فرکانس بالا داشته باشند مناسب تر است و مقدار نفوذپذیری محاسبه شده برای این حالت min-143/0 برآورد شده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه سیزدهم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بررسی تأثیر میزان آگاهی حسابرسان از پدیده پولشویی بر کشف اقدامات پولشویی صاحبکار

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی تأثیر میزان آگاهی حسابرسان از پدیده پولشویی بر کشف اقدامات پولشویی صاحبکار دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی تأثیر میزان آگاهی حسابرسان از پدیده پولشویی بر کشف اقدامات پولشویی صاحبکار کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی تأثیر میزان آگاهی حسابرسان از پدیده پولشویی بر کشف اقدامات پولشویی صاحبکار،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی تأثیر میزان آگاهی حسابرسان از پدیده پولشویی بر کشف اقدامات پولشویی صاحبکار :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
تعداد صفحات: 14
چکیده:
پولشویی 1 نیمرخ مالی فعالیت های بزه کارانه و پیامد جبری جرائم سازمان یافته و دیگر فعالیت های مجرمانه درآمدزااست که امروزه مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. پولشویی فرایندی غیرقانونی است که از طریق آن ، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد و به پول های به ظاهر تمیز تبدیل می شوند و در بدنه اقتصاد جایگزین می شود[ 11 ]. پولشویی را عموماً عارضه ای ثانوی و متقارن با جرم هایی مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع از طریق اختلاس و سایر جرایم سازمان یافته می دانند. پولشویی به عنوان یک جرم مالی اثرات نامطلوب و زیانباری در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله گسترش فعالیت های مجرمانه زیرزمینی ، فساد و ارتشاء در جامعه، اخلال در جمع آوری مالیات و تشویق فر ار مالیاتی در جامعه، اختلال در بازارهای مالی، افزایش نرخ تورم و انحرافات اجتماعی، فاسد شدن ساختار حکومت و آسیب رسانی به اعتبار دولت ها و نهادهای اقتصادی کشور،رقابت پذیری ناسالم اقتصادی و تضعیف بخش خصوصی و تعاونی، کاهش اعتماد در بازارهای مالی، فرار سرمایه به صورت غیرقانونی، ورشکستگی بخش خصوصی، تخریب بنیان های تجارت خارجی، افزایش ریسک خصوصی سازی، مال اندوزی مجرمان و فعالان غیر قانونی و تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین، کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد و; دارد[ 3]. در دهه 1980 میلادی، پولشویی به عنوان یک جرم بویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت[ 1]. اساس مبارزه با پولشویی، جلوگیری از سودمندی جرم است. کشورهایی که فاقد سازوکارهای کنترل مالی مناسب بوده یا در اجرای آنها ض عیف عمل می کنند عملاً به پولشویان این امکان را می دهند که عواید فعالیتهای نامشروع خود را با استفاده از ضعفهای ساختاری یا بهره جو یی از شکافها و نقاط ضعف تشکیلات سازمانی و انتظامی این کشورها تطهیر کنند[ 11 ]. آگاهی کشورهای توسعه یافته از آثار پولشویی و تدوین قوانین مقررات و اتخاذ تدابیر قابل توجه برای مبارزه همه جانبه با آن باعث شده است که عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به منظور شسته شدن به سوی کشورهایی سوق یابد که ساز وکارهای نظارتی آنها در بازارهای مالی ضعیف است، یا تدابیری برای برخورد با این مشکل اتخاذ نکرده اند [ 3]. بنابراین چنانچه راهکاری برای مقابله با پولشویی یافت نشود این معضل می تواند تمامیت و اعتبار سیستم مالی یک کشور را دچار آسیب جدی کند. یکی از چالش های اساسی فراروی مبارزه با پدیده پولشویی در اقتصاد ایران، ناشناخته ماندن پیامدها و آثار زیانبار آن است، که .[ باعث شده تاکنون عزمی جدی یا حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در کشور ایجاد نشود[


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه سیزدهم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
تضعیف بازتابهای چندگانه در حوضه فرکانس در عددموج و تاثیر آن بر کیفیت تحلیل سرعت داده های لرزه ای و نتایج نهایی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

تضعیف بازتابهای چندگانه در حوضه فرکانس در عددموج و تاثیر آن بر کیفیت تحلیل سرعت داده های لرزه ای و نتایج نهایی دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تضعیف بازتابهای چندگانه در حوضه فرکانس در عددموج و تاثیر آن بر کیفیت تحلیل سرعت داده های لرزه ای و نتایج نهایی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تضعیف بازتابهای چندگانه در حوضه فرکانس در عددموج و تاثیر آن بر کیفیت تحلیل سرعت داده های لرزه ای و نتایج نهایی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تضعیف بازتابهای چندگانه در حوضه فرکانس در عددموج و تاثیر آن بر کیفیت تحلیل سرعت داده های لرزه ای و نتایج نهایی :


سال انتشار : 1384

نام کنفرانس یا همایش : دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

تضعیف بازتابهای چندگانه در حوضه فرکانس _ عدد موج بر اساس تفاوت سرعت امواج بازتابهای اولیه و امواج بازتابهای چندگانه انجام می گردد. انرژی مربوط به بازتابهای اولیه و بازتابهای چندگانه میتواند در حوضه فرکانس _ عدد موج از یکدیگر جدا شود .اینکار با انجام تصحیح برونراند نرمال بر روی داده های لرزه ای با بکار بردن تابع سرعتی که مقدار آن بین سرعت امواج اولیه و سرعت امواج بازتابهای چندگانه انتخاب میشود ، انجام میگ یرد. بعد از انجام این تصحیح بازتابهای اولیه بصورت بیش از حد تصحیح شده ( overcorrected ) و بازتابهای چندگانه بصورت کمتر از حد تصحیح شده ( undercorrected ) باقی می مانند که از این نتیجه برای تضعیف بازتابهای چندگانه در حوضه فرکانس _ عدد موج استفاده میگردد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه سیزدهم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله در جستجوی یک نظام آموزش عالی پایدار کشاورزی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله در جستجوی یک نظام آموزش عالی پایدار کشاورزی دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله در جستجوی یک نظام آموزش عالی پایدار کشاورزی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله در جستجوی یک نظام آموزش عالی پایدار کشاورزی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله در جستجوی یک نظام آموزش عالی پایدار کشاورزی :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
تعداد صفحات: 17
چکیده:
تحقیق حاضر از نوع تحقیق آمیخته ) Mixed Methodology ( است که به شیوه پیمایشی یا میدانی انجام گرفته. جامعه آماری مورد مطالعه شامل سه گروه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اساتید و کارکنان آموزشی در دو دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعیرامین اهواز و دانشگاه بوعلی سینا می باشند. برای جمع آوری داده های کمی از بین 222 نفر دانشجویان تحصیلات تکمیلی تعداد 171 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و بر اساس جدول مورگان انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده های کیفی نیز11 نفر اساتید و کارکنان آموزشی دو دانشگاه مذکور به شیوه هدفمند ملاکی بر اساس ملاک آشنایی با موضوع تحقیق انتخابگردیدند. ابزار جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در بخش کمی، پرسشنامه ای مشتمل بر چهار بخش بود که روایی یا اعتبار همچنین بدست آمد. ابزار جمع آوری )=2/ پایایی یا قابلیت اطمینان آن مورد بررسی قرار گرفته و میزان پایایی به مقدار 41 درصد ) 41داده های کیفی مصاحبه های نیمه ساختارمند بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها از روش تحلیل محتوایتلخیصی استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده های کمی نیز در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام شد. نتایج نشان داد که نظام آموزش عالی کشاورزی برای پایدار بودن نیازمند مهیا بودن یکسری عوامل، ویژگی ها و شرایطی است که مهم ترین این عوامل درابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی عبارتند از عوامل مالی و اعتباری، اشتغالزایی و کارآفرینی، بهره وری کشاورزی،مسایل اجتماعی، فرهنگ سازی، آگاه سازی زیست محیطی. همچنین یک نظام آموزش عالی پایدار کشاورزی می بایست چهار رکن اصلی یعنی آموزش، پژوهش، مدیریت و برنامه ریزی و مرکز پایداری را در شرایطی ایجاد نماید که این ارکان علاوه بر این که با یکدیگر در ارتباط دو طرفه باشند با شرایط محیط و جامعه نیز در ارتباط دو طرفه بوده تا بتوانند برنامه های خود را مطابق شرایط و نیازهای واقعی جامعه سازگار نمایند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه سیزدهم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله مدلهای سیستمی و چگونگی بهینه سازی انرژی براساس نظام ارزشی و شاخص های کلان اقتصاد انرژی و اهمیت NG درآن

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله مدلهای سیستمی و چگونگی بهینه سازی انرژی براساس نظام ارزشی و شاخص های کلان اقتصاد انرژی و اهمیت NG درآن دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مدلهای سیستمی و چگونگی بهینه سازی انرژی براساس نظام ارزشی و شاخص های کلان اقتصاد انرژی و اهمیت NG درآن کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مدلهای سیستمی و چگونگی بهینه سازی انرژی براساس نظام ارزشی و شاخص های کلان اقتصاد انرژی و اهمیت NG درآن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مدلهای سیستمی و چگونگی بهینه سازی انرژی براساس نظام ارزشی و شاخص های کلان اقتصاد انرژی و اهمیت NG درآن :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: کنفرانس بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: 12

چکیده:

نظام قیمت گذاری حامل های انرژی به دلایل تاریخی و عمدتاً سیاسی- اجتماعی ازفرآیند نظام بازار ومعیارهای اقتصادی به دور بوده و قیمت ها بصورت انحصاری و براساس ملاحظات سیاسی اجتماعی و نه صرفاً اقتصادی, توسط دولتها تنظیم شده اند. سازمان اپک یکی از جمله سازمانهایی می باشد که با توجه به ساختارش برنفت و محصولات آن در چشم انداز خود توجه ویژه ای به این حامل(پیش بینی عرضه و تقاضای انرژی) داشته است. وابستگی اقتصاد جهانی به سوختهائی فسیلی(نفت و گاز) و انحصار نسبی عرضه این سوختها توسط چند کشور صاحب منابع سوختی همواره باعث نگرانی هائی شدید در سطح جهانی بوده است. همین نگرانی ها باعث نگاهی جدید به سوختهای نو و انرژی هسته ای شده است. البته نگرانی هائی زیست محیطی هم باعث تاکید ویژه بر انرژی های نو شده است. با این حال به نظر نمی رسد در آینده ای نزدیک شاهد کم شدن اثر سوختهای فسیلی براقتصاد جهانی باشیم. اگر چه ممکن است در سالهای آینده جابجائی بین سوختهای فسیلی و انرژیهای نو صورت دهد، چنان که پیش بینی میشود که گاز طبیعی از اهمیت بیشتری در سالهای آینده نسبت به سایر سوختها برخوردارشود. از آنجا که شناخت وضعیت موجود در جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی صحیح برای آینده ضروری است،در این مقاله سعی شده است ابتدا به بررسی مدل های سیستمی انرژی پرداخته شود سپس با بررسی پارامترهای اقتصادی-مهندسی حاکم برحامل های انرژی به بیان عرضه وتقاضای انرژی وچگونگی بهینه سازی انرژی برای داشتن آینده ای مطمئن پرداخته شده است. در این مقاله راهکارهای اجرایی مورد بحث قرار گرفته و پیشنهادهای عملی ارائه شده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه سیزدهم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله شبیه سازی جریان غیرنیوتنی بر روی ردیف استوانه ها با استفاده از روش شبکه بولتزمن

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله شبیه سازی جریان غیرنیوتنی بر روی ردیف استوانه ها با استفاده از روش شبکه بولتزمن دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شبیه سازی جریان غیرنیوتنی بر روی ردیف استوانه ها با استفاده از روش شبکه بولتزمن کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شبیه سازی جریان غیرنیوتنی بر روی ردیف استوانه ها با استفاده از روش شبکه بولتزمن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شبیه سازی جریان غیرنیوتنی بر روی ردیف استوانه ها با استفاده از روش شبکه بولتزمن :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: 6

چکیده:

در این روش شبکه بولتزمن با دقت مرتبه دوم برای مدلسازی جریان سیال غیرنیوتنی قانون توانی 1 استفاده شده است . رفتار وابسته به نرخ برش سیال توسط محاسبه محلی برش به کمک توابع توزیع چگالی مدل گردیده است. جریان سیال بر روی آرایه ای از دو استوانه محدود بین دو دیواره شبیهسازی شده میشود. تاثیر تغییرات عدد رینولدز و اندیس قانون توانی و همچنین فاصله بین دو استوانه بر روی ضریب پسای هر دو استوانه بررسی می گردد . این تحقیق، توانایی روش شبکه بولتزمن در مدلسازی جریان های پیچیده غیرنیوتنی را نشان میدهد


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه سیزدهم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
بررسی تأثیر جو اخلاقی سازمان بر رضایت شغلی و وفاداری کارکنان

برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسی تأثیر جو اخلاقی سازمان بر رضایت شغلی و وفاداری کارکنان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تأثیر جو اخلاقی سازمان بر رضایت شغلی و وفاداری کارکنان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تأثیر جو اخلاقی سازمان بر رضایت شغلی و وفاداری کارکنان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تأثیر جو اخلاقی سازمان بر رضایت شغلی و وفاداری کارکنان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

یکی از مسائلی که انسان از دیرباز با آن مواجه بوده است، حفظ رضایت شغلی کارکنان و ایجاد شرایطی مناسب برای حفظ آن در سازمان میباشد؛ چراکه تا کارکنان یک سازمان از کار خود راضی نباشند، احتمال وفاداری آنها به شغلخود در سازمان پایین میآید. یکی از راههای ایجاد و حفظ رضایت شغلی و وفاداری کارکنان، مناسب بودن جو اخلاقی سازمان است. جو اخلاقی سازمان دارای ابعاد و انواع گوناگونی میباشد که هر کدام میتوانند تأثیری متفاوت را بر سازمانگذارند. هدف این مقاله با توجه به اینکه مقالهای توصیفی میباشد، بررسی پیشینهی موضوع و نشان دادن تأثیر جوهای اخلاقی متفاوت بر رضایت شغلی کارکنان است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه سیزدهم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله تحلیل و بررسی همدید طوفان گرد و غبار در استان اصفهان

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تحلیل و بررسی همدید طوفان گرد و غبار در استان اصفهان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل و بررسی همدید طوفان گرد و غبار در استان اصفهان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تحلیل و بررسی همدید طوفان گرد و غبار در استان اصفهان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحلیل و بررسی همدید طوفان گرد و غبار در استان اصفهان :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
تعداد صفحات: 14
چکیده:
در این تحقیق به منظور تبیین علل وقوع توفان گرد و غباری 61 و 61 تیرماه 6811 در شهرستان اصفهان و منابع اصلی گرد و غبار آنها، ساختار گردش منطقه ای جو مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با بهره گیری از داده های ساعتی نوع هوای حاضر و میزان دید در ایستگاه اصفهان در 61 و 61 تیرماه 6811 استخراج شد. سپس با بهره گیری از داده های شبکه بندی شده (NCEP /NCAR) ویژگی همدیدی این طوفان گرد و غباری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق بیانگر آن است که پرارتفاع جنب حاره آزور و زبانه کم فشار پاکستان در شکل گیری توفان گرد و غباری در شهرستان اصفهان نقش اصلی را دارند. در بررسی نقشه های همدیدی توفان گرد و غباری، در سطح دریا نفوذ سامانه کم فشار حرارتی روی پاکستان از سمت جنوب شرق کشور که با نفوذ خود نیمه جنوبی ایران، عربستان و عراق را در بر گرفته بود که با گسترش همزمان پرفشار شمال دریای خزر تا مرکز ایران همراه بود و با وزش باد شدید و مکش هوای گرم و خشک غباری از سرزمین های عربستان، عراق و سوریه به سمت شهر اصفهان مواجه بوده است. در تراز 158 هکتوپاسکال نقش کم ارتفاع واقع بر روی پاکستان بیشتر شده و با حضور پرارتفاع بسته دریای خزر و نفوذ آن تا مرکز ایران، یک شیو فشاری شدید را ایجاد کرده که موجب وزش بادهای شدید شده است. در تراز 588 هکتوپاسکال نیز استقرار پرفشار جنب حاره آزور بر جانب جنوبی کم فشار گرمایی سطح زمین، یک شیو افقی شدید باد ایجاد کرده و با همگرایی و نزول جریانات شرق سو از جانب عربستان، عراق و سوریه به سمت منطقه مورد مطالعه همراه می گردد. و تصاویر ماهواره ای منابع عمده ورود گرد و غبار به ایستگاه اصفهان را از سرزمین های جنوب عراق، صحرای شمال عربستان و جنوب شرق سوریه نشان می دهد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
جمعه سیزدهم 12 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X