دانلود مقالات
مقاله تصدیق سریع SVM بر اساس توقف زود هنگام در الگوریتم بهینه سازی تکرار شونده

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تصدیق سریع SVM بر اساس توقف زود هنگام در الگوریتم بهینه سازی تکرار شونده دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تصدیق سریع SVM بر اساس توقف زود هنگام در الگوریتم بهینه سازی تکرار شونده کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تصدیق سریع SVM بر اساس توقف زود هنگام در الگوریتم بهینه سازی تکرار شونده،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تصدیق سریع SVM بر اساس توقف زود هنگام در الگوریتم بهینه سازی تکرار شونده :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: 5

چکیده:

دسته بندی داده ها یکی از مهمترین شاخه های مطرح شده دریادگیری ماشین می باشد یکی از روشهای دسته بندی که امروزه نسبت به سایرروشها بیشتر استفاده می شود Support Vector Machine(SVM است دلیل برتری این Classifier نسبت به سایرروشها تعمیم پذیری مناسب این روش می باشد میزان کارایی این Classifier به پارامتر تعمیم پذیری c بستگی دارد که مقدار آن براساس Cross-Validationانتخاب می شوداما یک یاز بزرگترین مشکلات SVM سرعت پایین آن به خصوص برروی داده های با حجم بالا و پیچیده اهست که دراین راستاتلاشهای بسیاری صورت گرفته است دراین مقاله رویکرد جدیدی جهت توقف زود هنگام الگوریتم sVM با فرض مشخص بودن داده های تست در زمان آموزش ارایه شده است که درم واردی چون Cross-Validation به شدت موجب کاهشزمان یادگیری بدون تغییر درنتیجه دسته بندی می شود درنهایت روش پیشنهادی برروی داده های بسیاری اجرا شده است و نتایج کاهش چشمگیر زمان یادگیری را نشان میدهد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
شنبه سیم 11 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله مقایسه درصد تلفات کود فسفره در رواناب دو روش آبیاری سطحی در منطقه سبیلی دزفول

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله مقایسه درصد تلفات کود فسفره در رواناب دو روش آبیاری سطحی در منطقه سبیلی دزفول دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقایسه درصد تلفات کود فسفره در رواناب دو روش آبیاری سطحی در منطقه سبیلی دزفول کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله مقایسه درصد تلفات کود فسفره در رواناب دو روش آبیاری سطحی در منطقه سبیلی دزفول،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقایسه درصد تلفات کود فسفره در رواناب دو روش آبیاری سطحی در منطقه سبیلی دزفول :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار

تعداد صفحات: 6

چکیده:

کودهای شیمیایی حاوی فسفر برای افزایش حاصلخیزی خاک و تولید بیشتر محصولات به خاک مزارع اضافه می شود در صورتی که در اکثر حوضه های آبخیز سعی بر آن است که مقدار فسفر خارج شده از انها کنترل گردد. همچنین فسفر یکی از مهمترین عناصر غذایی پر نیاز برای گیاهان است البته استفاده بی رویه از کودهای فسفره شیمیایی و همچنین انتقال آنها توسط رواناب های کشاورزی از عوامل نگران کننده می باشد زیرا آبشویی فسفر به دنبال کاربرد فراوان کودهای فسفره شیمیایی به انباشتگی فسفر در خاک و بدنبال ان در آب زیرزمینی و آبهای سطحی می گردد و باعث آلودگی این منابع آبی مب شود در این مقاله تاثیر دو روش مختلف آبیاری بر شسته شدن فسفر و فسفات از طریق رواناب سطحی در منطقه سبیلی دزفول مورد بحث و تفسیر قرار گرفته است در این تحقیق که در سال 1390 به انجام رسیده است جهت تعیین درصد تلفات فسفر و فسفات در رواناب مزراع تحت دو روش آبیاری از انتهای مزارع در سه تکرار و پنج آبیاری نمونه گیری شده است و نمونه نها جهت آزمایش به آزمایشگاه منتقل می شد. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان هدر رفت فسفر در روش آبیاری جویچه ای و آبیاری نواری به ترتیب 2/90 و 1/95 کیلوگرم در هکتار و میزان هدر رفت فسفات در روش آبیاری نواری به ترتیب 5/90 و 5/48 کیلوگرم در هکتار می باشد همچنین نتایج نشان داد که درصد تلفات کودی توسط رواناب سطحی در روش آبیاری نواری نسبت به روش آبیاری جویچه ای بیشتر بوده است . درصد تلفات فسفر در روش آبیاری نواری و جویچه ای به ترتیب 1/95 درصد و 1/93 درصد بوده و درصد تلفات فسفات در روش آبیاری نواری و جویچه ای به ترتیب 5/48 درصد و 3/93 درصد می باشد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
شنبه سیم 11 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله تاثیر دو روش خشک کردن بر ترکیبات اسانس پونه

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر دو روش خشک کردن بر ترکیبات اسانس پونه دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر دو روش خشک کردن بر ترکیبات اسانس پونه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیر دو روش خشک کردن بر ترکیبات اسانس پونه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر دو روش خشک کردن بر ترکیبات اسانس پونه :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: 9
چکیده:
در این مطالعه اثر دو روش مختلف خشک کردن (سایه و افتاب) بر کیفیت ترکیبات اسانس پونه بررسی شد. اسانس گیری بوسیله کلونجر انجام شد. برای آنالیز ترکیبات اسانس از دستگاه کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی استفاده شد. 23 ترکیب اسانس شناسایی شد که عمدتاً مونوترپن های اکسیژن دار و مونوترپن های هیدروکربنی بودند. مهم ترین ترکیب اسانس در شرایط سایه پولکون (55/79 درصد) بود. در حالیکه در شرایط آفتاب میزان این ترکیب به 39/45 درصد کاهش یافت. همچنین میزان پیریتون اکسید به عنوان دومین ترکیب مهم اسانس پونه در شرایط خشک کردن در ساله (14/29 درصد) نسبت به شرایط افتاب (16/55 درصد) کاهش پیدا کرد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
شنبه سیم 11 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله تاثیر ساختار سرمایه بر ارزیابی عملکرد شرکت های تولیدی: شواهدی ازبورس اوراق بهادار تهران

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر ساختار سرمایه بر ارزیابی عملکرد شرکت های تولیدی: شواهدی ازبورس اوراق بهادار تهران دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر ساختار سرمایه بر ارزیابی عملکرد شرکت های تولیدی: شواهدی ازبورس اوراق بهادار تهران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیر ساختار سرمایه بر ارزیابی عملکرد شرکت های تولیدی: شواهدی ازبورس اوراق بهادار تهران،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر ساختار سرمایه بر ارزیابی عملکرد شرکت های تولیدی: شواهدی ازبورس اوراق بهادار تهران :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
تعداد صفحات: 11
چکیده:
این تحقیق به بررسی روابط بین ساختارسرمایه وعملکرد شرکت می پردازد برای دستیابی به این هدف چهارفرضیه اصلی بیان شده است این تحقیق با استفاده ازروش رگرسیون چندمتغیره برای نمونه ای شامل 129 شرکت تولیدی دربورس اوراق بهادارتهران دردوره 1391-1385 انجام شده است دراین تحقیق ازچهارمعیار اندازه گیری عملکرد شامل بازده حقوق صاحبان سهام بازده دارایی ها Qتوبین و نسبت سود هرسهم به عنوان متغیر وابسته و ازسه معیار اندازه گیری ساختارسرمایه شامل نسبت های بدهی بلندمدت بدهی کوتاه مدت و بدهی کل به عنوان متغیر مستقل استفاده شده است و اندازه و رشد متغیرکنترلی هستند نتایج این تحقیق نشان میدهد که عملکرد شرکت که بابازده حقوق صاحبان سهام بازده دارایی ها و نسبت سود هرسهم اندازه گیری میشود ارتباط منفی معناداری بانسبت های بدهی بلندمدت بدهی کوتاه مدت و بدهی کل دارد و بررسی Q توبین نشان میدهد که ارتباط مثبت معناداری بین Q توبین ونسبت های بدهی بلندمدت کوتاه مدت و بدهی کل وجود دارد


برای دریافت اینجا کلیک کنید
شنبه سیم 11 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله THE AERODYNAMICAL INSTABILITY OF THE BUNDLE CONDUCTOR

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله THE AERODYNAMICAL INSTABILITY OF THE BUNDLE CONDUCTOR دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله THE AERODYNAMICAL INSTABILITY OF THE BUNDLE CONDUCTOR کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله THE AERODYNAMICAL INSTABILITY OF THE BUNDLE CONDUCTOR،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله THE AERODYNAMICAL INSTABILITY OF THE BUNDLE CONDUCTOR :

سال انتشار: 1373

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 12

چکیده:

In this paper are considered the aerodynamical instability conditions of over-head lines bundle conductors (the Lyapunov’snstability of equilibrium states of conductor subjected to wind) By means of the additivity hypothesis are introduced the aerodynamical characterizations of bundle conductor: drag and lift coefficients, the aerodynamic quality and the stability reserve. The wind tunnel experiments, which were executer in CAHI, confirm the adequacy of instability conditions and additivity hypothesis. We give a method of the stability estimation for any bundle conductors configurations, consider phases bundled on 3 , 4 , 5 , 6 conductors, which are used in Russian energetic building. Are given the aaerodynamical stability estimations and choice recommendations for installation states for each of configurations.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
شنبه سیم 11 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بررسی عناصر بالقوه سمناک در خاک های آلوده بیتومینی گیلانغرب،استان کرمانشاه

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی عناصر بالقوه سمناک در خاک های آلوده بیتومینی گیلانغرب،استان کرمانشاه دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی عناصر بالقوه سمناک در خاک های آلوده بیتومینی گیلانغرب،استان کرمانشاه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی عناصر بالقوه سمناک در خاک های آلوده بیتومینی گیلانغرب،استان کرمانشاه،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی عناصر بالقوه سمناک در خاک های آلوده بیتومینی گیلانغرب،استان کرمانشاه :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی و تخصصی پژوهشهای محیط زیست ایران
تعداد صفحات: 12
چکیده:
آلودگی خاک به وسیله فلزات سنگین و عناصر بالقوه سمناک یک مسئله مهم زیست محیطی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم منافع و حیات موجودات زنده را به مخاطره می اندازد. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت آلودگی عناصر سرب، روی، مس، مولیبدن، کروم، نیکل، وانادیم، ارسنیک، کبالت، و کادمیم در خاک های محدوده معادن بیتومین شهرستان گیلانغرب در جنوب غرب استان کرمانشاه است. مقایسه میانگین غلظت عناصر انتخابی با میانگین غلظت آنها در خاکهای جهانی غیرآلوده نشان داد که عناصر انتخابی به جز عنصر مولیبدن و وانادیم در خاکهای آلوده به بیتومین ها غلظت بالاتر دارند نتایج فاکتور آلودگی برای عناصر انتخابی به جز عنصر مولیبدن آلودگی کم تا متوسط را نشان می دهد مولیبدن مقدار فاکتور آلودگی بسیار زیاد را در نمونه های خاک نشان داد بررسی نتانیج فاکتور غنی شدگی نشان داد که عناصر کادمیوم و مولیبدن با بیشترین مقادیر غنی شدگی به شدت تحت تاثیر فعالیت های انسانی مانند استخراج معادن بیتومین وارد خاک شده اند بررسی تحلیل مولفه اصلی نشان می دهد که عناصر اسکاندیم، آهن، آلومینیوم، کبالت، سرب، منگنز، کروم دارای منشاء مشترک و زمین زاد هستند و عناصر مولیبدن آرسنیک وانادیوم سلنیم مس و کادمیم بیشتر تحت تاثیر غلظت ترکیبات نفتی کل و فعالیتهای معدن کاری بیتومین ها رهاسازی و در خاک محدوده مورد مطالعه تمرکز یافته اند به طور کلی نتیجه این تحقیق نشان داد که عناصر بالقوه سمناک انتخابی به طور طبیعی در خاک های اطراف معادن بیتومین گیلانغرب وجود دارند، اما فعالیتهای انسانی باعث آزادسازی سریعتر برخی از این عناصر و تجمع بیشتر آنها در خاک شده است


برای دریافت اینجا کلیک کنید
شنبه سیم 11 1395
(0) نظر
برچسب ها :
رابطه بین حمایت اجتماعی و رشد پس از سانحه در مادران کودکان عقب مانده ذهنی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

رابطه بین حمایت اجتماعی و رشد پس از سانحه در مادران کودکان عقب مانده ذهنی دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه بین حمایت اجتماعی و رشد پس از سانحه در مادران کودکان عقب مانده ذهنی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی رابطه بین حمایت اجتماعی و رشد پس از سانحه در مادران کودکان عقب مانده ذهنی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن رابطه بین حمایت اجتماعی و رشد پس از سانحه در مادران کودکان عقب مانده ذهنی :


نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی روانشناسی و خانواده

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه حمایت اجتماعی و رشد پس از سانحهدر مادران کودکان عقب مانده ذهنی است. روش پژوهش از نوع کاربردی وشیوه انجام گرفتن ان همبستگی است. جامعه 90 نفر از از مادران کودکانعقب مانده ذهنی شهر بجنورد به روش نمونه گیری خوشه ای انتخابشدند. و پرسشنامه های حمایتهای اجتماعی فلیپس و رشد پس از سانحهرا تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از ماتریس همبستگی و رگرسیونچند گانه استفاده شد نتایج نشان داد که بین حمایت اجتماعی کل و رشدپس از سانحه رابطه منفی معنادار وجود دارد. بین تمامی ابعاد حمایتاجتماعی (حمایت خانواده، حمایت دوستان و حمایت سایرین) و رشد پساز سانحه منفی معنادار وجود دارد. همچنین به ترتیب، بعد حمایت خانوادهو حمایت دوستان می توانند تغییرات مربوط به رشد پس از سانحه را بهصورت منفی و معنادار پیش بینی کنند. نتیجه این پژوهش ضرورت توجهبه استرس پس از سانحه و نیز اهتمام بیشتر در زمینه تقویت حمایتاجتماعی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آشکار می کند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
شنبه سیم 11 1395
(0) نظر
برچسب ها :
گزارش کشف راز قالیچه های پرنده

برای دریافت اینجا کلیک کنید

گزارش کشف راز قالیچه های پرنده دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد گزارش کشف راز قالیچه های پرنده کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی گزارش کشف راز قالیچه های پرنده،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن گزارش کشف راز قالیچه های پرنده :

یک نشریه استرالیایی ادعا کرد:
در افسانه های اروپایی، ساحران معمولاً سوار بر دسته جارو حرکت می کردند و
مسافت های طولانی را طی می کردند. در فیلم ها و کارتون هایی که در این مورد ساخته شده است، چنین تصویری آشناست. اما در همین فیلمها و کارتون ها، همتایان شرقی ساحران را سوار بر قالیچه پرنده نشان می دهند. سند باد کارتونی گاه سوار بر قالیچه پرنده به نقاط مختلف می رود. اما واقعیت چیست؟ آیا قالیچه پرنده ای در کار بوده است؟ یا اصولاً قالیچه می تواند از زمین بلند شود؟ فصلنامه ادبی - فرهنگی مین جین (Meanjin) در شماره اخیر مطلبی را درباره راز قالیچه های پرنده درج کرده است که به گفته نویسنده از خلال مطالبی که در قلعه الموت ایران کشف شده است، روشن می شود. طبعاً درج این مطلب به معنی تأیید تمام مندرجات آن نیست، بلکه صرفاً اطلاع از روایتی در زمینه یکی از نمادهای اساطیری شرق است.
مدت ها پیش از آنکه دسته جارو در اروپا با ساحره ها مترادف و معروف شود، در شرق سارقان و افراد مجنون از قالیچه های پرنده استفاده می کردند. اکنون شواهد واقعی از آنچه افسانه ای دیرینه ای محسوب می شود، توسط یک محقق فرانسوی به نام هانری باک در ایران به دست آمده است.
باک طومارهایی دست نویس در زیرزمین های دژ قدیمی حشاشین در الموت نزدیک دریای خزر کشف کرده است که به خوبی حفظ شده است. این دست نوشته ها که در اوایل قرن سیزدهم میلادی توسط یک عالم یهودی به نام ایزاک بن شریرا تهیه شده است، حقایق تازه ای را در مورد ماجرای واقعی قالیچه پرنده هزار و یکشب ارائه می کند.
کشف این اشیاء تاریخی جهان علم را دچار ستیز شدید کرده است. پس از ترجمه این طومارها از فارسی به انگلیسی توسط زبانشناس مشهور پروفسور جی دی سپتیموس، کارشناسان برجسته از سراسر جهان در یک گردهمایی شتابزده در مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی لندن به تبادل نظر در این زمینه پرداختند. کشف باک از سوی بسیاری ازمورخان که معتقد بودند این دست نوشته ها قلابی است، مورد حمله قرار گرفت. باک به خاطر تولد فرزندش نتوانست در این گردهمایی شرکت کند، اما پروفسور سپتیموس به دفاع از وی برخاست و گفت باید در مورد یافته های جدید به دقت تحقیق شود. اکنون مؤسسه لئوناردو داوینچی در شهر تریسته در ایتالیا در حال تعیین قدمت این طومارها با استفاده از کربن است.

برای دریافت اینجا کلیک کنید
شنبه سیم 11 1395
(0) نظر
برچسب ها :
نگاهی گذرا بر جرایم و مجازاتهای اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

نگاهی گذرا بر جرایم و مجازاتهای اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی کیفری جدید دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نگاهی گذرا بر جرایم و مجازاتهای اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی کیفری جدید کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی نگاهی گذرا بر جرایم و مجازاتهای اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی کیفری جدید،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن نگاهی گذرا بر جرایم و مجازاتهای اطفال و نوجوانان در قانون آیین دادرسی کیفری جدید :


نام کنفرانس یا همایش : همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 در بوته نقد

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

اطفال به لحاظ خصوصیات ویژه ای که دارند مانند صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی، سزاوار عنایت خاص و حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقص قوانین و مقررات حاکم نیز، مستحق توجه و حمایت بیشتر هستند. بدین منظور در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/92 رویکرد متفاوت و نسبتاً مترقی در مقایسه با قوانین پیشین در زمینه اطفال و نوجوانان خواه به عنوان متهم یا بزه دیده اتخاذ شده است. این رویکرد به طور کلی تمامی مراحل دادرسی کیفری را دربر می گیرد. پژوهش حاضر به بررسی و نقد جرایم و مجازات های اطفال و نوجوانان، تشکیلات و ترتیب رسیدگی خاص دادگاه اطفال و نوجوانان و نوآوری هایی که در این قانون وضع شده پرداخته است. برای نیل به این هدف با روش توصیفی – تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته شده و در یک ارزیابی کلی به این نتیجه رسیدیم که این قانون، قانونی رو به جلو بوده و دارای نکات مثبت قابل توجهی است و خلاء یک قانون منسجم و جامع در مورد تحقیقات مقدماتی، ایجاد پلیس ویژه نوجوانان، ایجاد پرونده شخصیت، رسیدگی، صدور رای و اجرای حکم در مورد دادرسی کودکان و اطفال تا حدود زیادی برطرف شده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
شنبه سیم 11 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله تأثیر درآمد و شدت انرژی برشدت انتشار دی اکسید کربن در کشورهای منتخب اوپک: شواهدی از یک مدل تغییر رژیمی داده های تابلویی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تأثیر درآمد و شدت انرژی برشدت انتشار دی اکسید کربن در کشورهای منتخب اوپک: شواهدی از یک مدل تغییر رژیمی داده های تابلویی دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثیر درآمد و شدت انرژی برشدت انتشار دی اکسید کربن در کشورهای منتخب اوپک: شواهدی از یک مدل تغییر رژیمی داده های تابلویی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تأثیر درآمد و شدت انرژی برشدت انتشار دی اکسید کربن در کشورهای منتخب اوپک: شواهدی از یک مدل تغییر رژیمی داده های تابلویی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تأثیر درآمد و شدت انرژی برشدت انتشار دی اکسید کربن در کشورهای منتخب اوپک: شواهدی از یک مدل تغییر رژیمی داده های تابلویی :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی محیط زیست، صنعت و اقتصاد
تعداد صفحات: 16
چکیده:
این مطالعه، ارتباط سطح درآمد سرانه و شدت انرژی با شدت انتشار دی اکسید کربن را به شیوه‌ای پیوسته و غیرخطی برای کشورهای عضو اوپک مدل سازی کرده است. برای این منظور، از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی PSTR و داده های سالانه، طی دوره زمانی 1980 تا 2011 استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن ، قویاً وجود رابطه غیر خطی میان متغیرها را نشان می‌دهد و یک مدل PSTR با یک تابع انتقال و یک حد آستانه‌ای که بیان گر یک مدل دو رژیمی است را جهت بررسی این رابطه غیر خطی پیشنهاد می‌کند. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد، در رژیم اول درآمدسرانه و شدت انرژی باعث افزایش شدت انتشار دی اکسید کربن می‌شوند. در رژیم دوم یعنی پس از عبور از سطح درآمد سرانه 2995 دلار به عنوان سطح آستانه‌ای و مکان وقوع تغییر رژیم، اگرچه همچنان درآمد سرانه و شدت انرژی منجر به افزایش شدت انتشار دی اکسید می‌شوند، اما شدت تاثیرگذاری ان‌ها کاهش می‌یابد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
شنبه سیم 11 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X