دانلود مقالات
مقاله ازدواج با فرزند خوانده از نگاه فقه و حقوق اسلامی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله ازدواج با فرزند خوانده از نگاه فقه و حقوق اسلامی دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ازدواج با فرزند خوانده از نگاه فقه و حقوق اسلامی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله ازدواج با فرزند خوانده از نگاه فقه و حقوق اسلامی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ازدواج با فرزند خوانده از نگاه فقه و حقوق اسلامی :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: 9
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی آسیب شناسی مسئله ازدواج با فرزند خوانده و راه کارهای پیشگیری از آسیب ها از نظرفقه و حقوق اسلامی و به روش توصیفی- کتابخانه ای انجام شد. نتایج بررسی و مطالعات نشان داد که پیوند خانوادگی از سه راه امکان پذیر است: نسبی، سببی و رضاعی. پیوند فرزند خواندگی در هیچ کدام از پیوند های سه گانهقرار نمی گیرد؛ پس در این پیوند، مسئله ارث و محرم بودن جنس مخالف (محرم از جهت حجاب و محرم از جهتحرام بودن ازدواج) مطرح نیست، لذا فقها حکم به جواز ازدواج داده اند. ولی می توان چنین بیان کرد که اگر چه ازدواجبا فرزند خوانده شرعا امکان پذیر است ولی آنچه مسلم است این است که ازدواج فقط یک مسئله شرعی نیست وبسیاری از مسائل روحی و روانی در رابطه با آن وجود دارد که باید به آنها توجه شود و عدم توجه به آن موجب آسیبهای زیادی خواهد شد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
چهارشنبه بیست و هفتم 11 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله تحلیل شکستگی های میدان نفتی پازنان (جنوب غرب ایران) به روش RFF

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تحلیل شکستگی های میدان نفتی پازنان (جنوب غرب ایران) به روش RFF دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تحلیل شکستگی های میدان نفتی پازنان (جنوب غرب ایران) به روش RFF کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تحلیل شکستگی های میدان نفتی پازنان (جنوب غرب ایران) به روش RFF،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تحلیل شکستگی های میدان نفتی پازنان (جنوب غرب ایران) به روش RFF :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین
تعداد صفحات: 7
چکیده:
نحوه توزیع شکستگیها از عوامل موثردر میزان تولید در مخازن هیدروکربوری به از قبیل مخازن کربناته جنوب غرب ایران میباشند.در این تحقیق به منظور شناسایی و بررسی انبوهی نسبی شکستگیهای مخزن آسماری میدان نفتی پازنان از روش کاربردی فراوانی نسبی شکستگیها RFF استفاده گردیده است. در این روش عواملی چون سنگ شناسی، اعوجاج محور ساختمانی، عامل ساختمانی یا شعاع انحناء، عامل محور ساختاری، موقعیت چینهشناسی و سیمان شدگی در قالب یک رابطه ریاضی معرفی شده است. برای انجام این روش در میدان پازنان 38 مقطع عرضی بر روی جدیدترین نقشه خطوط تراز زیر سطحی UGC افق آسماری ترسیم و فراوانی نسبی شکستگیها برای هشت زون این سازند محاسبه و به صورت نقشه ارائه شد. بر اساس نتایج حاصله مناطقی که تحت تاثیر عملکرد هم زمان انحناء مرتبط با چین خوردگی و انحناء ناشی از اعوجاج محور ساختمانی قرار دارند، و به همین دلیل از تراکم شکستگی بالایی برخوردار هستند مورد شناسایی قرار گرفتند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
چهارشنبه بیست و هفتم 11 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله کاربرد داده های تصویریASTERو روش تخمین ریاضیMEM در ثبت آلودگی کانیهای آهن ناحیه معدنی چادرملو ، ایران مرکزی به کانیهای آهن

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله کاربرد داده های تصویریASTERو روش تخمین ریاضیMEM در ثبت آلودگی کانیهای آهن ناحیه معدنی چادرملو ، ایران مرکزی به کانیهای آهن دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاربرد داده های تصویریASTERو روش تخمین ریاضیMEM در ثبت آلودگی کانیهای آهن ناحیه معدنی چادرملو ، ایران مرکزی به کانیهای آهن کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله کاربرد داده های تصویریASTERو روش تخمین ریاضیMEM در ثبت آلودگی کانیهای آهن ناحیه معدنی چادرملو ، ایران مرکزی به کانیهای آهن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کاربرد داده های تصویریASTERو روش تخمین ریاضیMEM در ثبت آلودگی کانیهای آهن ناحیه معدنی چادرملو ، ایران مرکزی به کانیهای آهن :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
تعداد صفحات: 5
چکیده:
داده های ماهواره ای بشکلی گسترده برای نقشه برداری عوارض زمین شناسی و زیست محیطی در مقیاسهای مختلف بکار گرفته می شوند. بر پایه مطالعات گذشته توانایی داده های مادون قرمز نزدیک مرئی در نقشه برداری مناطق معدنی غنی از آهن و مناطقهوازده سولفیدی و همچنین ثبت مولفه های خاک نظیر اکسید های آهن، مواد آلی، کربناتها و کانیهای رسی از جنبه کمی به اثباترسیده است. غنی شدگی فلزات سنگین از جمله آهن در خاک و انباشت آنها در محصولات کشاورزی می تواند از دید سلامتی انسان عواقب خطر ناکی بهمراه داشته باشد. آهن بعنوان یک فلز سنگین از نظر شیمیایی عنصری فعال بوده و در طیف گسترده ای از کانسنگها در ترکیب با سایر عناصر رح می دهد. مطالعات پیشین حاکی از موفقیت سنجندهASTERدر ثبت کانسنگهای آهن در محدوده پنجر های اتمسفری مادون قرمز نزدیک مرئی و مادون قرمز موج کوتاه دارد. در این مطالعه با بکار گیری روشهایMEM ،MNF ،FCC ،IARRآلودگی آهن بشکلی موفقیت آمیز در صحرای چادرملو، ایران مرکزی ثبت شده است. در این مطالعه سعی بر آن شده است تا انواع آلودگی های اولیه )ذاتی( و ثانویه )انسانی( وابسته به معدن آهن چادرملو در یک مقیاس ناحیهای تشخیص داده شود. هدف اصلی این مقاله در وهله نخست مقایسه روشMEM با روش نسبتهای باندی و سپس پی جویی آلودگیهای آهن می باشد


برای دریافت اینجا کلیک کنید
چهارشنبه بیست و هفتم 11 1395
(0) نظر
برچسب ها :
بررسی تاثیردوگانگی وظایف مدیرعامل بررتبه اعتباری

برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسی تاثیردوگانگی وظایف مدیرعامل بررتبه اعتباری دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیردوگانگی وظایف مدیرعامل بررتبه اعتباری کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی تاثیردوگانگی وظایف مدیرعامل بررتبه اعتباری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تاثیردوگانگی وظایف مدیرعامل بررتبه اعتباری :


نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، مهندسی وتکنولوژی

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

در این پژوهش بررسی تاثیر دوگانگی وظایف مدیرعامل به عنوان شاخص حاکیمت شرکتی بر رتبه اعتباری شرکتها مورد مطالعه قرارگرفته است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر اندازه هیات مدیره، درصد اعضای غیر موظف و دوگانگی و ظایف مدیرعامل به عنوان متغیرهای مستقل بررتبه اعتباری به عنوان متغیر وابسته است. در راستای دستیابی به این هدف، اطلاعات مالی 5 ساله شرکتهای پذیرفته شدهدر بورس طی سال) 8831 8811 (مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیهها از مدل رگرسیونی استفاده شده. این اطلاعات و متغیرهای - بدست آمده، در محیط نرم افزاری Eviews با اعمال آزمونهای آماری مناسب با توجه به فرضیههای پژوهش، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان میدهد که بین نسبت دوگانگی وضایف مدیرعامل ورتبه اعتباری رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.همچنین بین نسبت اعضا، ساختار ودوگانگی وظایف بر واریانس رتبه اعتباری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
چهارشنبه بیست و هفتم 11 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بررسی اثر استفاده از لاینرهای خاکی در کاهش آلودگی شیرابه پسماند در روش دفن فوکوئوکا

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی اثر استفاده از لاینرهای خاکی در کاهش آلودگی شیرابه پسماند در روش دفن فوکوئوکا دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اثر استفاده از لاینرهای خاکی در کاهش آلودگی شیرابه پسماند در روش دفن فوکوئوکا کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی اثر استفاده از لاینرهای خاکی در کاهش آلودگی شیرابه پسماند در روش دفن فوکوئوکا،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اثر استفاده از لاینرهای خاکی در کاهش آلودگی شیرابه پسماند در روش دفن فوکوئوکا :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: 12

چکیده:

یکی از خصوصیات استفاده از روش فوکوئوکا کاهش میزان BOD ، COD و سایر خواص کیفی نسبت به روش بی هوازی در شیرابه لندفیل میباشد. در این پژوهش به ارزیابی اثر استفاده از لاینرهای خاکی در یک لندفیل فوکوئوکا در مقایسه با لاینر از جنس HDPE در یک لندفیل بی هوازی می پردازیم. برای این هدف، ما از نرم افزار HELP برای مشخص نمودن میزان نشت شیرابه از لاینر استفاده کردیم


برای دریافت اینجا کلیک کنید
چهارشنبه بیست و هفتم 11 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بررسی پاسخ فرکانسی لیزرهای چاه کوانتومی چندگانه نامتقارن

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی پاسخ فرکانسی لیزرهای چاه کوانتومی چندگانه نامتقارن دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی پاسخ فرکانسی لیزرهای چاه کوانتومی چندگانه نامتقارن کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی پاسخ فرکانسی لیزرهای چاه کوانتومی چندگانه نامتقارن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی پاسخ فرکانسی لیزرهای چاه کوانتومی چندگانه نامتقارن :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: 7

چکیده:

در این مقاله حالت دائمی و ویژگی های پاسخ فرکانسی لیزرهای چاه کوانتومی چندگانه نامتقارن توسط مدل معادله نرخ بررسی شده است. لیزرهای چاه کوانتومی چندگانه نامتقارن (AMQW)شامل چندین چاه کوانتومی با عرض ها و ترکیب های مختلف است که موقعیت چاه کوانتومی ها بسته به طرف p قطعه دارد و نقش مهمی را در رابطه با توزیع حامل غیر یکپارچه روی ناحیه فعال، ایفا می کند. همچنین، مقایسه روش های مختلف محاسبه ثابت می کند که هنگام مدل سازی پاسخ فرکانسی این ساختارها،استفاده از تحلیل عددی معادلات نرخ لیزر، مناسب تر از استفاده از معادلات تحلیلی است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
چهارشنبه بیست و هفتم 11 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بررسی مقایسه سلامت عمومی در افراد دیابتی با افراد عادی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی مقایسه سلامت عمومی در افراد دیابتی با افراد عادی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی مقایسه سلامت عمومی در افراد دیابتی با افراد عادی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بررسی مقایسه سلامت عمومی در افراد دیابتی با افراد عادی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی مقایسه سلامت عمومی در افراد دیابتی با افراد عادی :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

تعداد صفحات: 8

چکیده:

دیابت یک بیماری استرس زاد است و مشکلات روانشناختی و اجتماعی متعددی در پی دارد که این موضوع می تواند سلامت و بهداشت روانی افراد را دچار مشکل سازد با توجه به شیوعه بالای بیماریهای روانی در جامعه، این مطالعه با هدف مقایسه سلامت عمومی بیماران دیابتی با افرادسالم انجام شد. این مطالعه از نوع علی مقایسه ای بوده و برروی 110 نفر بیمار دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه سیناس شهر تبریز در سال 1389 انجام شد. به تعداد این نمونه نیز افراد عادی به لحاظ متغیرهای سطح تحصیلات سن و جنس انتخاب شدند. با توجه به اینکه واریانس سلامت عمومی در بین افراد دیابتی در حد پایین است به نظر می رسد که عوامل دیگری در سلامت عمومی افراد دیابتی نقش داشته باشند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
چهارشنبه بیست و هفتم 11 1395
(0) نظر
برچسب ها :
بات نت ها نگرانی هزاره جدید

برای دریافت اینجا کلیک کنید

بات نت ها نگرانی هزاره جدید دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بات نت ها نگرانی هزاره جدید کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بات نت ها نگرانی هزاره جدید،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بات نت ها نگرانی هزاره جدید :


نام کنفرانس یا همایش : اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

اینترنت یک فنآوری قوی و سودمند بوده که پتانسیل بالایی برای مرتبط ساختن افراد در سراسر جهان و تبادل اطلاعات دارد. مهمترین تغییراتی که اینفناوری در جهان بوجود آورده، بو سیله مار شال مک لوهان در یک عبارت خلا صه شده است و آن تبدیل جهان به یک دهکده جهانی است. بدین معناکه مردم نقاط مختلف در کشورهای سراسر کره زمین به مثابه ساکنان یک دهکده امکان برقراری ارتباط با یکدیگر و اطلاع از اخبار و رویدادهای جهانی رادارند. برر سی ها در ضم و مدح اینترنت گواه آن ا ست که در حال حا ضر این تکنولوزی به پلتفرمی برای فعالیت های غیر قانو نی هم مبدل شده و نقطهشروعی برای انتشار وسیع بدافزارهایی می باشد که قادر به آلوده ساختن و کنترل میلیونها رایانه در جهان هستند. در میان انواع متعدی از نرم افزارهایمخرب ، بات نت ها گستترده ترین و جدی ترین تهدیدی استت که امروزه به طور معمول در حملات ستایبری رم می دهد. این بد افزار های تحت وب ،همانند تمامی بد افزار ها ، اهداف مخربی را دنبال میکنند و با با قرار گرفتن بر روی سی ستم قربانی ، آن را فرمان بردار خود خواه ند کرد. علت محبوبیتو خطرناک بودن بات نت ها در گسترش بی رویه آنها میباشد. مقاله حاضر سعی در معرفی بات نتها، تکنیک های شناسایی و تشخیص آنها، نوع حملات وراههای مقابله با آنها را از طریق بررسی مطالب در پایگاه های داده آنلاین را دارد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
چهارشنبه بیست و هفتم 11 1395
(0) نظر
برچسب ها :
شناسایی مناطق بادخیر استان اردبیل در جهت بهره برداری از انرژی بادی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

شناسایی مناطق بادخیر استان اردبیل در جهت بهره برداری از انرژی بادی دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد شناسایی مناطق بادخیر استان اردبیل در جهت بهره برداری از انرژی بادی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی شناسایی مناطق بادخیر استان اردبیل در جهت بهره برداری از انرژی بادی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن شناسایی مناطق بادخیر استان اردبیل در جهت بهره برداری از انرژی بادی :


نام کنفرانس یا همایش : اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

انرژی باد بعنوان یک منبع سرشار و تجدید پذیر مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان جهت تولید برق است. امروزه استفاده از توربین های بادی بعنوان مولد انرژی برق در مناطق بادخیز کشورهای مختلف تبدیل به یک فرآیند تجاری و اجتناب پذیر گردیده است. توسعه انرژی باد در استان اردبیل نیز می تواند به اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، حفظ طبیعت سالم محیط زیست، افزایش راندمان تولید برق، تنوع بخشیدن به منابع انرژی، صرفه جویی در مصرف فرآورده های نفتی، تأمین برق مورد نیاز مناطق دور افتادهف تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی و آبکشی از عمق و کمک به اقتصاد منطقه منجر شود. در این پژوهش با محاسبات آماری و تجزیه و تحلیل های سینوپتیکی (همدیدی) رفتار وزش بار در استان اردبیل مورد ارزیابی و تداوم بادها، چگالی هوا با استفاده از توابع گاما و توان باد با استفاده از پارامترهای تابع ویبول برای مناطق مختلف استان مورد محاسبه قرار گرفته است. ارائه نقشه های محلی مسیر کانال ورود باد به استان و ترسیم گلبادهای ایستگاه های سینوپتیک استان و تعمیم آنها به گلبادهای شبکه ای از دیگر یافته های این پژوهش است. نتایج این پژوهش نشان می دهند مناطقی از شهرستان نمین از جهت دارا بودن پتانسیل باد بیشترین توان را در طول سال دارد بطوریکه در ایستگاه سینوپتیک نمین بطور متوسط 936 ولت بر متر مربع (ژول) انرژی را می توان از جریان بادها کسب نمود. تداوم باد در این ایستگاه 55 درصد در طول سال با متوسط سرعت 6/1 متر بر ثانیه (22 کیلومتر در ساعت) می باشد. البته احتمال رخداد بادهای بیش از 10 متر بر ثانیه در ارتفاع 10 متری از سطح زمین این ایستگاه 25 درصد در طول سال می باشد. با توجه به بازدیده ی میدانی و آشنایی با توپوگرافی شهرستان نمین نصب توربین ها در بلندی های گردنه حیران، اطراف تونل اردبیل- آستارا بویژه امیرقلعه سی پیشنهاد می گردد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
چهارشنبه بیست و هفتم 11 1395
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله بهینه سازی و ارزیابی روش های مختلفDNA استخراج در دو گونه نماتد جهت استفاده در اختصاصی PCR

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بهینه سازی و ارزیابی روش های مختلفDNA استخراج در دو گونه نماتد جهت استفاده در اختصاصی PCR دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بهینه سازی و ارزیابی روش های مختلفDNA استخراج در دو گونه نماتد جهت استفاده در اختصاصی PCR کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله بهینه سازی و ارزیابی روش های مختلفDNA استخراج در دو گونه نماتد جهت استفاده در اختصاصی PCR،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بهینه سازی و ارزیابی روش های مختلفDNA استخراج در دو گونه نماتد جهت استفاده در اختصاصی PCR :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

نماتدها از عوامل مهم خسارت به محصولات کشاورزی به حساب می آیند. برای بررسی های مولکولی پاتوژن های مختلف مانند برای هر گونه خاص ضروری است. در این تحقیق DNA بر روی ژن های اختصاصی، بهینه سازی استخراج PCR روش مولکولیP. و Pratylenchus thornei با کیفیت مناسب جهت آزمایشات مولکولی از نماتدهای زخم ریشه گونه های DNA استخراج این نماتدها سه روش اصلاح شده مدنی و همکاران، واینبرگ و همکاران و سیلوا DNA انجام شد. به منظور استخراج neglectusایجاد PCR و وضوح باند DNA استخراجی و کارایی آن در تکثیر DNA و همکاران مورد ارزیابی قرار گرفت. کیفیت و کمیت P. و P. thornei شده نشان داد که روش اصلاح شده مدنی و همکاران و واینبرگ و همکاران بهترین روش ها برای دو گونه neglectus بودند.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
چهارشنبه بیست و هفتم 11 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X