دانلود مقالات
پاورپوینت تاریخچه ویندوز

برای دریافت اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

پاورپوینت تاریخچه ویندوز دارای 22 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت تاریخچه ویندوز کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است


لطفا به نکات زیر در هنگام خرید

دانلود پاورپوینت تاریخچه ویندوز

توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه 

دانلود پاورپوینت تاریخچه ویندوز

قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 12 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده است


بخشی از متن پاورپوینت تاریخچه ویندوز :

متن ندارد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه سوم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
تاثیر اسید سولفوریک در شکست خواب و جوانه زنی بذر سس همدانی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

تاثیر اسید سولفوریک در شکست خواب و جوانه زنی بذر سس همدانی دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر اسید سولفوریک در شکست خواب و جوانه زنی بذر سس همدانی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تاثیر اسید سولفوریک در شکست خواب و جوانه زنی بذر سس همدانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تاثیر اسید سولفوریک در شکست خواب و جوانه زنی بذر سس همدانی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

به منظور تاثیر تیمار اسید سولفوریک در شکست خواب و جوانه زنی بذر سس همدانی آزمایشی در سال 93-1392 در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشگاه آزاد شیروان در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. فاکتورها وتیمارهای آزمایشی شامل: تیمار شاهد(بدون اعمال هیچ تیماری* ، خیساندن بذور در اسید سولفوریک 98 درصد در هفت زمان مختلف 120، 100، 80، 60، 40، 20، 10 دقیقه، بر اساس طرح کاملا تصادفی با 9تکرار اجرا شد. نتایج آزمایش اولیه نشان داد حداکثر درصد جوانه زنی در بین تیمارهای آزمایشی مربوط به تیمار بذر با اسید سولفوریک 98% به مدت 100 دقیقه در شرایط نور/ تاریکی بود 99% و کمترین درصد جوانه زنی در تیمار اسید سولفوریک 98% به مدت 20 دقیقه 8% در شرایط تاریکی مشاهده گردید. همچنین بیشترین درصد جوانه زنی بذور سس که در تمام تیمارهای آزمایشی در شرایط نور/تاریکی به دست آمد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه سوم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
رابطه تکنولوژی اطلاعات با مهارت های ارتباطی دانش اموزان فرهیختگان غرب مازندران سمپاد

برای دریافت اینجا کلیک کنید

رابطه تکنولوژی اطلاعات با مهارت های ارتباطی دانش اموزان فرهیختگان غرب مازندران سمپاد دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه تکنولوژی اطلاعات با مهارت های ارتباطی دانش اموزان فرهیختگان غرب مازندران سمپاد کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی رابطه تکنولوژی اطلاعات با مهارت های ارتباطی دانش اموزان فرهیختگان غرب مازندران سمپاد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن رابطه تکنولوژی اطلاعات با مهارت های ارتباطی دانش اموزان فرهیختگان غرب مازندران سمپاد :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومین همایش ملی مدرسه فردا

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش، رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با مهارت های ارتباطی دانش اموزان فرهیختگان غرب مازندران می باشد. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت آن از نوع پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی وهمبستگی است. برای تجزیه وتحلیل داده ها ازروش توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین و واریانس و شاخص پراکندگی و شاخص های مرکزی و نمودارهای گرافیکی استفادهشده است. در روش استنباطی بر اساس هدف و فرضیه های تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چند متغیری استفاده شده است. روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه ای و حجم نمونه مورد نظر براساس جدول مورگان تعداد 643 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه 1 پرسشنامه استاندارد ماتسون 2 محقق ساخته که پایایی آن0/84 بوده است. در یافته های پژوهش حاضر نشان داده شده که ارتباط فیزیکی و تعامل ارتباطات با مهارت های دیداری و شنیداری ارتباط معنی داری وجود دارد،


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه سوم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله اثر تغییر غلظت مهار کننده بر روی ویژگی های نوری ذرات نانومتری CdS تولید شده به روش شیمیایی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله اثر تغییر غلظت مهار کننده بر روی ویژگی های نوری ذرات نانومتری CdS تولید شده به روش شیمیایی دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر تغییر غلظت مهار کننده بر روی ویژگی های نوری ذرات نانومتری CdS تولید شده به روش شیمیایی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اثر تغییر غلظت مهار کننده بر روی ویژگی های نوری ذرات نانومتری CdS تولید شده به روش شیمیایی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر تغییر غلظت مهار کننده بر روی ویژگی های نوری ذرات نانومتری CdS تولید شده به روش شیمیایی :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: 3

چکیده:

خواص نوری نانوذرات با توجه به این که با کوچکتر شدن اندازه ذرات ( در حد نانو متری ) ،شکاف انرژی تغییر می کند، نسبت به خواص ماده حجیم متفاوت هستند و بدین دلیل تهیه مواد در مقیاس نانومتری همواره مورد توجه بوده است . روش های مختلفی تولید نانوذرات وجود دارد . در این کار ما از روش مهار کردن شیمیایی مرطوب برای تولید نانوذرات نیمه هادی سولفید کادمیم استفاده می کنیم که مرکپتواتانول به عنوان عامل مهار کننده آلی مورد استفاده قرار می گیرد و اثر تغییر غلظت مهار کننده را بر روی طیف جذبی در ناحیه فرابنفش – مرئی بررسی کرده و گاف نواری نانوذرات نیمه هادی سولفید کادمیم را محاسبه می کنیم . در این بررسی، تولید نانوذرات CdS برای غلظتهای 0/001 مولاربا گاف انرژی 2/75 تا 3/64 بوده است و نتایج ما نشان می دهد که قله جذب با افزایش غلظت مهار کننده به سمت طول موجهای کوتاهتر جا به جا شده است که نشان دهنده کوچکتر شدن اندازه ذرات می باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه سوم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله اثر نانوذرات کروم بر عملکرد رشد بلدرچین ژاپنی تحت تنش فیزیولوژیکی

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله اثر نانوذرات کروم بر عملکرد رشد بلدرچین ژاپنی تحت تنش فیزیولوژیکی دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثر نانوذرات کروم بر عملکرد رشد بلدرچین ژاپنی تحت تنش فیزیولوژیکی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اثر نانوذرات کروم بر عملکرد رشد بلدرچین ژاپنی تحت تنش فیزیولوژیکی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثر نانوذرات کروم بر عملکرد رشد بلدرچین ژاپنی تحت تنش فیزیولوژیکی :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
تعداد صفحات: 6
چکیده:
این آزمایش به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف نانوذرات کروم بر عملکرد رشد بلدرچین ژاپنی تحت تنش فیزیولوژیکی انجام شد. برای این منظور از 360 قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی در سن 17 روزگی در شش تیمار ، چهار تکرار و 15 پرنده در هر تکرار استفاده شد. تیمارها شامل : شاهد منفی (بدون تنش)، شاهد مثبت (تحت تنش) و چهار تیمار تحت تنش که سطوح مختلف نانوذرات کروم (800،400،200 و 1200) میکروگرم در کیلوگرم جیره دریافت نمودند، بودند. از افزودن دگزامتازون به جیره (0/6 میلیگرم در کیلوگرم وزن بدن) برای ایجاد تنش فیزیولوزیک استفاده شد. خوراک مصرفی و افزایش وزن در دو دوره تنش و بعد از تنش(تا 37 روزگی) اندازه گیری شد. القاء تنش فیزیولوژیکی باعث کاهش معنی دار مصرف خوراک و وزن زنده بدن شد (P<0/01) استفاده از نانوذرات کروم باعث بهبود عملکرد رشد در پرندگان تحت شرایط تنش شد (P<0/01) بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، افزودن نانوذرات کروم به جیره اثرات منفی تنش فیزیولوزیک بر عملکرد رشد را کاهش می دهد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه سوم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
کنترل یک موتور سنکرون مغناطیس دائم دو رتوره

برای دریافت اینجا کلیک کنید

کنترل یک موتور سنکرون مغناطیس دائم دو رتوره دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد کنترل یک موتور سنکرون مغناطیس دائم دو رتوره کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی کنترل یک موتور سنکرون مغناطیس دائم دو رتوره،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن کنترل یک موتور سنکرون مغناطیس دائم دو رتوره :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

موتور سنکرون مغناطیس دائم دو رتوره دارای دو رتور داخلی و خارجی است که یکی از آن ها استاتور در موتورهای سنتی است. این موتور محدوده کاربرد وسیعی در وسایل نقلیه الکتریکی، ژنراتور هیدروالکتریک و انرژی باد و غیره دارد. این مقاله موتور سنکرون مغناطیس دائم را پیشنهاد می دهد، ساختار و مدل ریاضی را معرفی می کند و شبیه سازی مدل را براساس نرم افزار MATLAB ارائه می دهد. نتایج شبیه سازی بدست آمده از سیستم کنترل برداری و کنترل SVPWM اعتبار مدا را تأیید می کند و عملکرد خوب دینامیکی و استاتیکی را نشان می دهد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه سوم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی در روند تولید پره فورج شده از جنس آلومینیوم 6082

برای دریافت اینجا کلیک کنید

بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی در روند تولید پره فورج شده از جنس آلومینیوم 6082 دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی در روند تولید پره فورج شده از جنس آلومینیوم 6082 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی در روند تولید پره فورج شده از جنس آلومینیوم 6082،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن بررسی ریز ساختار و خواص مکانیکی در روند تولید پره فورج شده از جنس آلومینیوم 6082 :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

بررسی تغییرات ریز ساختاری قطعه طی مراحل ساخت و عملیات حرارتی عملکردی موثر جهت بررسی خواص میکروسکوپی فیزیکی و مکانیکی تولید قطعه ای عاری از عیوب ریز ساختاری می باشد. وجود میزان کمی ناخالصی در آلیاژ منجر به تشکیل اجزای فاز جدید میشود. انجام عملیاتهمگن سازی بر روی از هم پاشی دندریتهای ایجاد شده حین ریخته گیری آلیاژ و به دست آوردن توزیع مناسبی از فازهای بین فلزی تاثیر مثبتیدارد . انجام عملیات فورج و اکسترود نیز بر نحوه توزیع فازهای بین فلزی و خواص ایجاد شده فیزیکی و مکانیکی تاثیر گذار است . در این تحقیق، تغییر ریز ساختار و خواص فیزیکی و مکانیکی قطعه آلومینیوم 2806 طی مراحل ریختگی، همگن سازی، اکستروژن و فورج بررسی شده است. نوع فازهای بین فلزی ایجاد شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفته است و در هر مرحله تغییر در توزیع فاز های بین فلزی و میزانآن ها با نرم افزارو میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفته شده است. نتایج نشان دهنده توزیع همگون تر بعد از اتمام هر مرحله نسبت به مرحله قبل است.هم چنین مشاهده شده است سختی طی مراحل فوق افزایش می یابد


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه سوم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله اثرات زیست محیطی گردشگری، معضلات و راهکارها

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله اثرات زیست محیطی گردشگری، معضلات و راهکارها دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله اثرات زیست محیطی گردشگری، معضلات و راهکارها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله اثرات زیست محیطی گردشگری، معضلات و راهکارها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله اثرات زیست محیطی گردشگری، معضلات و راهکارها :

سال انتشار: 1382

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: 7

چکیده:

رابطه بین گردشگری و محیط زیست رابطه پیچیده ای است این پدیده در بردارنده فعالیتهای زیادی است که میتواند اثرات زیانباری بر محیط زیست داشته باشد. مواردی همچون آلودگی آب توسط فاضلابها، تولید زباله توسط گردشگران، زیانهای زیست محیطی حاصل از تخریب زمینها و آلودگی هوا و صدا ناشی از حرکت هواپیماها و اتومبیلها از جمله این اثرات می باشند. سفر به مناطق مختلف بیش از هرچیز نیازمند توسعه زیربنایی همچون راهسازی، ایجادهتل و امکانات مشابه می باشد که اجرای این برنامه ها موجب بهره برداری بیشتر از منابع طبیعی و نیز آلودگی آب، هوا و در کل محیط زیست خواهد شد. همچنین رشد توریسم باعث افزایش میزان تقاضای انرژی و معمولا تخریب محیط زیست را در بردارد. بهم خوردن تعادل اکولوژیکی محیط، تغییر کاربری اراضی بخصوص اراضی کشاورزی، کاهش ارزشهای زیبایی و معماری، از بین رفتن چشم اندازها و توسعه شهری نیز از دیگر عوارض گسترش توریسم می باشد. یکی از روشهای مهم اصلاح بخش گردشگری و سازگاری آن با محیط زیست توجه به خود نظمی و استفاده از ضوابط داوطلبانه در خصوص مسائل زیست محیطی در این صنعت است. انتخاب و طراحی مناسبترین سیستم های آب و شبکه فاضلاب، ارائه راهکارهای فنی جهت دفع مواد زاید جامد، راهکارهای فنی در مورد آلودگی هوا و صدا، جانمایی ساختمانها، بناها و تسهیلات و ارائه راهکارهایی در خصوص انتخاب، طراحی و مدیریت پارکهای ملی و رعایت استانداردهای طراحی، ساخت، کنترل و توسعه از جمله مطالب مورد بحث در این مقاله می باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه سوم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله تاثیر زمان برداشت بر میزان اسیدیته، درصد روغن و میزان اولئیک اسید زیتون رقم آربکین ( Olea europea L. cv. Arbequine)

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله تاثیر زمان برداشت بر میزان اسیدیته، درصد روغن و میزان اولئیک اسید زیتون رقم آربکین ( Olea europea L. cv. Arbequine) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تاثیر زمان برداشت بر میزان اسیدیته، درصد روغن و میزان اولئیک اسید زیتون رقم آربکین ( Olea europea L. cv. Arbequine) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله تاثیر زمان برداشت بر میزان اسیدیته، درصد روغن و میزان اولئیک اسید زیتون رقم آربکین ( Olea europea L. cv. Arbequine)،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تاثیر زمان برداشت بر میزان اسیدیته، درصد روغن و میزان اولئیک اسید زیتون رقم آربکین ( Olea europea L. cv. Arbequine) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
تعداد صفحات: 5
چکیده:
زیتون Olea europea L.) )از گیاهان دو لپه با گل های کامل از تیره زیتون سانان Oleaceae و جنس Olea است. به منظور بررسی تأثیر زمان برداشت بر کیفیت روغن و میوه زیتون(europea L. cv. Arbequine Olea ) آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با تیمار زمان برداشت در شش زمان91/8/3)، 91/8/10،91/8/17،91/8/24، 91/9/1، 91/9/8) در سه تکرار و مجموعاً 18 پلات آزمایشی انجام شد. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر زمان برداشت بر صفات اندازه گیری شده در سطح 5 یا 1 درصد آماری معنی دار بود. مقایسه میانگین داده ها نشان داد که تیمار b1(91/8/3)با 018 درصد و تیمارb2 (91/8/10) با 034 درصد نسبت به سایر تیمارها برتری داشتند و میزان اسیدیته کل را به نحو محسوسی کاهش دادند. همچنین تیمارها b5(91/9/1)،b2 (91/8/10) با به ترتیب 6344 و 6280 درصد اسید اولئیک بهترین تیمارها بودند و نسبت به سایر تیمارها میزان اولئیک اسید را افزایش دادند و تیمارb6 (91/9/8) با 061 درصد نسبت به سایر تیمارها درصد روغن بیشتری داشت.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه سوم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
مقاله شبیه سازی عددی نیروگاه دودکش خورشیدی و بررسی اثر شار تابشی بر روی میزان انرژی هدر رفته

برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله شبیه سازی عددی نیروگاه دودکش خورشیدی و بررسی اثر شار تابشی بر روی میزان انرژی هدر رفته دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله شبیه سازی عددی نیروگاه دودکش خورشیدی و بررسی اثر شار تابشی بر روی میزان انرژی هدر رفته کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله شبیه سازی عددی نیروگاه دودکش خورشیدی و بررسی اثر شار تابشی بر روی میزان انرژی هدر رفته،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مقاله شبیه سازی عددی نیروگاه دودکش خورشیدی و بررسی اثر شار تابشی بر روی میزان انرژی هدر رفته :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
تعداد صفحات: 9
چکیده:
فن آوری تولید برق بر پایه منابع انرژی های برگشت پذیر یک روند جدید استفاده از انرژی در آینده می باشد که با افزایش آلودگی های زیستی تکنولوژی های تبدیل انرژی های پاک به انرژی های در دسترس بیشتر اهمیت می یابد. در این مطالعه جذب انرژی تابشی، جریان هوا و انرژی هدر رفته در نیروگاه دودکش خورشیدی مستقر در اسپانیا توسط روش های عددی با استفاده از نرم افزار (اپن فوم) شبیه سازی شده است. ابتدا با مقایسه حل عددی با مطالعات پیشین اعتبارسنجی حل بررسی می گردد. با استفاده از نتایج تاثیر میزان تابش بر روی انرژی هدر رفته از سطح کلکتور و هوای خروجی دودکش نشان دادهشده است و نتیجه می شود افشای میزان تابش، افزایش دمای سیال را در پی دارد که باعث می شود دبی هوای گرم خارج شده از دودکش و گرمای انتقال یافته از سطح کلکتور افزایش یابد نسبت انرژی هدر رفته از خروجی دودکش به گرمای انتقال یافته از سطح کلکتور با افزایش میزان تابش افزایش می یابد و در میزان تابش های زیاد پارامتر مهم در طراحی دودکش انرژی هدر رفته از خروجی دودکش می باشد.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه سوم 1 1396
(0) نظر
برچسب ها :
X